Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

364

^I)araftcn(li|1f i)cb t)ov ^^ibéatber, attfaa af en Sprang ^oé 9?a^

tioncn til fortruiéiJiié at l}t)Ibe ben ^oejTe, font l)cntcr fit Stof

fra 9tutiben; og ben Cpffe, fom før|l: ^l^aubcttittcrne, fibcn

9?ot»etterne giovbe, er et tfceffeligt ^cttiié for benne ^aaflanbé

@t)Ibfgt)eb , tt)i bet ^rifelige i ^oejTe fom i a( anben 9?t)belfe er

i og for fig if fe nof til at behage SKange ; ^HibU'cnm maa »cere

oplagt til ret af ^iertet at f9mpatl)ifere bermeb, og berfor fan

ben JDigter, fom »eeb at opbage, ^»ab Sfagé ^joetiff gebe ber

ifcfge Sibéalberené $(anbéretning maa »cere ben mejl i)elfma*

genbe, og at benytte fit ^unb til at tilfrebéjltiUe Gibene €t)ft,

altii) ttcere »ié paa at erl)oIbe fine ^anrbcer comptant betalte,

fom ^rof. ^eiberg etftebé ^ar falbt bet.

Omtrent fra bette 2(arl)nnbvebeé ^egtjnbelfe af fremf^Jirebc

og o^jbfomftrcbe ^oé oé ben tragiffe , l}eroifTe , ^ijloriflfe ^oefie,

og mi?bte en begeiftret SOiobtagclfe. ^ibéalberené ^()antafie

»ar fpcenbt og trcengte til granbiofere ^oefie, og bet iffe blot

formcbefft ben førgeltge S)eef, »ort gcebrefanb tog i S)atibené

vijjlenbe ^rigébegitien{)eber ; aUercbe inben Itijeiréffuerne ttiflc

fig i ^orijonten, »ar Siationcné Sanbé »aft for Sfilbringer,

fom funbe ^entrptte ^p^antafien fra ^»erbagélitJct til ben ^eroifTe

^ortib; ben »ar ganjTc jlcmt til flig 5)3ocfie, ligefom man om

5tftenen er mc|l: opfat paa at l)ere

More magazines by this user
Similar magazines