Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

366

Qm ftg )f!aa fang ^fugt, men UUcv t»c?rer »eb |)tterfcagénoet,

^aa bmé *I^ee cg ^3ci fiutibm hav jTii bete ^u l)enttcnbt, noeflen

iiibtil (?ptb^'borgerh'gl)eb. (5nbnu t)ar benne fra ptoerbagetitct

l)entebe ^^oejTe l)oé cé fiut bct^ceget fig inbenfor|)uué(iyet6 fnettre

©viTnbfer, men at ben CQ\aa fan bct^anble anbre for 8taté*

borgeren

bci'il »igtige ^ntereéfcv, bar btanbt anbet ^^ulwer i^iift

i ftn *)>oul(Srifforb, fem bar en bcti)bningéfulb pofitiff Xenbenté,

mebené paa ben anben Si'be be ftatéoefonomiffe ?toyeUer ere et

53et>{ié )(>aa, l)»or fct ben fan nbarte til ^i}i{i)tevie.

9ft ben ^^Vpularitct, fem pwcrbagc4)i|lorierne batte »unbct,

iffe bfot ff^lbeé berej ^l^cerb, men tillige bet t)elbige Sibépnnft,

i t)ttilfct be frcmtraabte, er ligefaa »ijl;, fom at benne ^^opufa*

vitft er et fjæberfigt 53eoiié for bereé ®ob{)eb, omtrent )paa

famme a^taabe, fom bet alti'o er en 9(nbefaling for en SOtelobie,

at ben fpngeé ve

fnune gtcebe baabe ^ibcnffabémanben og S^igteren , og tifligc

more ben af ©ontoirforretninger og ^^fubliy ubflibte SDtanb, ber

bebc»er magelig Secture, fom ban fan Icvfe efter 53orbct, uben at

gaae glip af fin SJtibbagsfcttn, og tii en 5lftenpibe i Sengen,

uben at fcette ftn ?iattcroe i 53otie, fort fagt: be ere poetiffe

nof, til at glivbe ^^cefiené l>euner, og profaiffe

nof til at iiu

tereéfcre bene ^ienbcr.

Cm biéfe fortællinger^ *^ærb, nemlig om be bclbige og

fanbbrue gbaraftcrtegninger, om ten fine ^agttagelfcéesne,

om bereé ^latuvligbeb, om ben lette ^remftiØing cg rene fli)benbc

Stiil, er ber altercbe ffre»et faamcget, at ©ientagclfer maatte

iHTrc at befragte, {)vié man ttilbe nbbrebe fig inbere om benne

More magazines by this user
Similar magazines