Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

367

gjiatcrie. SJJob benne 9?océ, forfaatii'bt ben angaacr be 2 før|Ie

23inb, »il 5(nmelberen faameget mi'nbre gicrc nogen Sn^'I^S^lff/

fom man atbrig er vebebonnere tii at inbvzmme en fi'ær og ()ei#

agtet 8fvt6cnté forcgaaenbe ^orticnefter, enb max man gter

ben bcbvettcHge Opbagetfe, at tian i [enere ?trbeiber l}ar for*

ncegtct fig fcri) , omtrent Itgefom man aftib bobbelt Teoenbe fufer

og paafTfiønner en ficvr ^l^cné 5>cerb og ^u(bfomment)eber, naar

man jtbber »eb I)aiié S^gcfcie.

(5cfi) be ittn'gjle Silbebere af yor forfattere Xafent t)a»e

»ifl neppe funnc forbcfge for fig fel» , at i

t}an bet)(vger jTg en

fneoert afpctlet ^rebé, og at be 6()arafterer, t)an ffitbrer, fnn

ere faa, fom bfot meb fibt 97uancertng »ariereé t be forjlficltigc

9?oi)eaer. 5(t bet er langt bebfe at Ⱦre en 9Jte(ler i betSmaae,

enb en ©infe i bet ©tore, er baabe »ijl; og fanbt, men ben nøb*

»enbige ^ulge af et Xatenté inbffrænfebe Xnmfepfabé

er ^:ené*

formtgt)eb, naar bet fcenge bevæger ffg i ftn naturlige (Spt}(yre,

og et faabant S;afent maa berfor i Ccengben tvætte ; men naar bet,

l)enre»et af ben %iUih, fom et fiort a3tfafb inbgpber, »otter |Tg

nbenfor be afmaalre djrænbfer, for at unbgaae SJZonotonie, ba

taber bet ftrar ftn (lurfle ^uIbfomment)eb , 9?atnrh'gt)eb. ^^»or*

meget en faaban ItbfTeielfe bar ffabet ^Towetten S) e f t) f e 9? o? 1 1 e r,

ber beftaaer af en befpnberlig 53fanbing af ben foebaanftge (2tm^

pet^eb og en ^aa St)eaterejfect beregnet ^on|ligt)eb, l)ar en

»arm 53eunbrer af .^»erbagél)i|I:orierne atferebe giort opmærffom

^aa (SØiaanebéflP. f.eitt. 11 53. ©.376—77); men enbnu langt

mere foifeifet er ubent»i»f "^gteftanben" ben ftmfte af be

to 9to»eaer, fom {nbet)oIbeé i føv)te 53tnb af ben nt)e ^æfte,

S)enne ^-ovtæKing er fun en ©fterffang af be celbre, og bcbuber

beé»oerre (tcerft, at forfatteren fnart Ijav ubffre»et fig. 5)og,

at en digter fFulbe inbfee, at bet er )(iaa Xiben at l)(?re op, »t'lbe

»cere et langt (lørre (5ci?rfi;n, enb at en forbnmiJ fmuf S)ame

ffulbe tiTflaae, at l)un begi;nbte

at bli»e tilaaré.

S)en ^orto?lling, fom bærer bet bcfynbcrlige Tiam "^gte#

fJanben," ^ar iffe blot en mtnbre unber{)olbenbe gabel, enb^orfat^

terenc foregaaeube 9io»eller, fom bog t)ellcr i'ffe i bette Stpffe

erc ubman-febc, men ben er b(?ifl langtrnffcn, og enfclte 53effri

More magazines by this user
Similar magazines