Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

370

iiibttorteé SvanfTljeb, fem faitbf^uHcjttiié ex aiibrai^t af ^ovfat«

teren fom etiSfagé Itnbffylbiiiitcj fer l)ané ^iltc ^tbcnfTabc(i'g()cb;

\:jan (laaer attigeeel, eftcvat l)iinSceiieé faifigc ^efgcr l)c(btg ere

otjerj^aubue , faa fonicbvct for cé, at «i fviflcé tit at troe, at

gopt)ie fuit paa Sfvcmt og for at unbgaae »ibcre Sfanbat op*

fplbcr l)ané 53eii, og rceffcr l}am .^aanbeii til gorfouing;

minbjle fan Sæfcrcn iffe af ^)iertet unffe l)am fpffclig 3icife.

i bet

CSortfætti'é).

H tJ e I I i

f

t i k.

3 i

bet ^ong(. ©anf!c ^ibciijMcrneé ®c(fTaBé 9:)?Dbe b. 12 3unii

forcfæfte (Tcmmanbcur @d}iftcr/ Dt. af 2)., cii 5i3cvctning om

tcu artefiffc a3rønbboring i bet fib|T:c Hm.

3 53ibcnf!aX>crncé (gclffabé 93?øbe b. 3 3u(ii frcmlacjbc ^Vof.

Dtamu6 en ^If^anblin^: Dtebuction af en atminbeltg ^tasjfc af

integraler, beflÆgtebe meb be elliptifTc gunctioner.

3 ^1iiben|!abcrneé ^eljTar^i^ 3??øbe b. 10 3i'lii frcmlagbe ^>rof.

Dtetn^arbt, 9?. af 2)., negle A^ibrag til t^n grønUnbfN

gauna; a) om en npe 3lrt af (glcegtcn Lycodes, nemlig L. re-

ticulatns; b) om en ntje ©lægtéform Bj thites. ^an ferelaftc

bernalt: 33ema;rfningcr ouer ^i>egctationen i be inbre

^øiflcttcr af aSrafilicn/ ifær i plantel;i|torif! ^enfeenbe; ^it^'

fenbtc af Selifabeté D^fcbtcm 2)octor ^. SS. Cunb.

Ot>er i>en t>eb ^\of. SBebel Simonfen giennem (Selffakt

ubfatte ^yriiøcpgaee , en banff abelig families ^i|1orie , er hm eet

9>rii^f!rift inbfemmet. 2)a gc'i'f'^'^teren, efter ^oab l)an feb ^ar

tilficnbegioet, »eb flere Om|lænbigl)ebcr er bleoen for^inbret

i at

anftille olie be for ^ané C^iemeb fornøbne Unbcrføgelfer, og ta ^an

er betÆnft ^'^aa at fortfÆtte biS'in, meb ^enfpn til at gi»e fit 2lrbeibe

en l^ørre gulbftænbig^eb , og ^ar grunbet Jpaab om bereeb at tiU

peiebringe nøiere Opltj^^ningcr, faa oil i

(^elffaf^et,

ict ®amme

meb 2(gtelfc

erfienber ben glib og 3ntere9fe/ l)i?ormeb bet forelagte

^Irbcibe er ubført, forinben »ibere foretage«, fee Diefnltatet af gor=

fatteren^ fortfatte Unberføgelfer imøbe. ,

More magazines by this user
Similar magazines