Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

378

Øyfnbc, og fom ftjitcl ganjTe at jivfbe mob ^enbcé (f ^arof teer ;

og for at benne "englefige |)uflrue" ret fan ftaae fort)erIiget i

Sffferené ^ine, faaer \)un tii foræring af (Sreo 5(bal6crt et

foftbart "|)arébaanb af be renefie ^erfer, et 53iUeb ^a,a l)enbeé

eget 53c?fen, og ©ioevené ficere|ie ^tenobfe."

(Sfienbt bet er at fonibfee, at 6aabe forfatteren og Itb«

gitteren »iUe aufee bet for ^Drmafleligt)cb/ i i^et mmbfle for

Smpictct, om »i giere S"bfigelfer mob benne ^ataftropl)e, »iffe

ti bog tiUabe oé at »i'fe, l)Oor(ebeé ben t»eb libt 53effcerelfe og

^oranbring fnnbe batte ttnnbet baabe i poeti'ff og moralff ^en«

feenbe. gor bet ^erjle burbe ben ^penffe Same »cere b(e»ett

nbcnfor Spillet fom en otterflubig ^erfon, bcr egentlig fun ei?

fremfort )iaa Scenen, for at l)ofbe en empirifF*patl)oIogifF go:»

refæéni'ng for Sopljie , fom »el nben flt'gt 5pn'»at(éfimum funbe

i^aye faaet ^iiiem op for (2anbl}cbcn.

53i inbrømme benne ^o^

refoeénfngé 53cerb og bene ©aynfigt)cb for be unge gceferinber^

f)»{é (Bmi er opfptbt meb "Xanfer, fom be neppe tor til (laae

ffg feft)/' og l)»em forfatteren l)ar tiTegnet ftn gortceØing

i eu

Iitte ©piTog, men bog l)aobe Di fet funbet oé i at nnbttcere ben,>

haahe forbi benne ©reen er inbpobct i og iffe nbttoret af ^ia^u

ningen, fofgefig forfafletig trobé bcné abfointe ^scerb, og forbi

bet ^penfTe Sfurilioercorpé , fom fenbeé Sop(}icé 3)j)b til Itnb*

foetning, bibvagcr beti;be(ig tit at forringe »or Stgtetfe for benbe*

S^er »ar »ifi \)eiiev iffe tabt 9icgct, ij^ié ben mobb^beligegceno

meb Sarbeé »ar falben bort, ba ben fnarere er beregnet paa.

©fect, enb ottereenéilemmenbe meb ben fibenfFabeHge, me«

banncbe og ribbcrfige ©Iffcré (S{)araftccr. -^ané fremgange*

maa'oe (iriber ganffe mob bet Softe, fom inbirecte figger i (5api*

tufationen meb Sopbie, og af en 5Dianb af S)anneffe og ^ro

forlange »i, at ^an iffe jTaf bæve fTg ab, fom en uopbrageit

SpiUer, ber røcb 53anbcn og Sfiænben ftoenger fortene ben ab

53orbet, forbi t)an biivev ©obiUe paa et Spir, fom l)an an^aa^

for utabeligt. ^ataflropben maatte ba omtrent l)a»e taget

f^fgcnbe 53enbing. 5)en Me 2(ntoné Ombytning af 53ogcrne

bnrbe t)a»e beoirfet ben f»age »affenbe 3J?oberé fufbfomne ^^reffe;

bette enffe »i|i alie ^Æfere, og betie l}ar rimc[igt)iié ogfaa »ceret

More magazines by this user
Similar magazines