Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

380

«Pnié og ^i)tbef!, font fcfi'yer ^enbe tii ^eeL 53ef fanbt, at

^ataflvopben inbe^ofbcr abfTi'ffige fficitne Xræf og tntercéfaittc

S^cflectioner, l)t)oraf bev t ben foregaaenbe 2^ccl af ^ortceUingcit

ju|t iffe er mange, og l}t)on)eb forfatteren l)ar gi'oet nt)e §Se^

»t'fer )(:!aa et ualminbeli'gt talent, men bet Sfiønne taber ftn

@fteiit)cb »eb at anbn'ngcé paa nrette (Eteb. 53i maae'anfec

^atajlrcphen for albeleé forfeifet i poctiff ^enfeenbe, ba bc

an»enbte 9}tibfer frembringe et ^nbtrpf, fom er bet mobfatte

af bet tiljTgtcbe; og ligefaa forfeilet er ben i morarff ^enfeenbe,

!)t)i(fet ^er er bobbelt iJigttgt, ba fortællingen tpbeh'g er lagt

an ipaa at »cvre bibaftiff og morafff. 2(nme(beren »il t)er iffe

inbfabe ffg i en »ibtleftig Unberføgeffe om gorl)orbet mellem

SOJorat og ^^oefte, men forft i ^orbigaaenbe erflære, at ijan

iffe regner bet Slibrige, t>ct Seflciibe, bet Ut)cttiffe til bet ltmo>»

ralffe, l)Oor forbceraeligt eiib 8ligt let fan »orbe, og berpaa

fremfætte jTn 2(n[fnelfe af t)iint ^or(}olb i en Signelfe. Sigefom

et 5tnfigté ffienncjle og cebleile ^-ormer enbog

fnnne blioe oi

mobbijbelige, iiaar moralff (5letl)cb prceger ffg i ^M)i))Tognomiet,

faalebeé beflrucreé ben poetiffe

More magazines by this user
Similar magazines