Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

384

nteit i bet ^igti'g(tc fotgter ?i)ffett t)am ; t)flné crjTFcbe 2f)crcfe

\)an raaa

^ar aUercbe i gortieieu en bcgutiftiget ^ilbcbcr, cg

ba trelie ffg meb en Ubenlanbércife ; bctte er nu nv>c(le 33Jobe 'i

^oeften; Sfabe, at benne Srøft ittc er faa nem at ov»evfonime

i 53ufeligl)cben. ^miblcrtib ntaa man bog tiljiaae,

at benne

Opfuéning ingenfnube er tanngen eUer fvemfonj^Ict, og beu.

i)irfer flet iffe ffærenbe etter ncbflaaenbe, l)»ilfet itU wilbe l>ayit

harmoneret meb ben blibe ^one, fom gaaer l)ee[t igicnncm "^o^r*

tcelttngen. SOiaaffee fnnbe man meb (angt ftcrre ©runb inb:^

»enbe, at ^H^tten i benne 9?oyeUe iffe er ncer faa inbenlanbff

fom5?enbegarnct; flige ^^orf(tTbnfngél)iTtorier ere iffe ret banffe,

og rime fTg iffe paa bet 6eb(le meb ^anbetsj (^ceber og 9Jatio*

jtené Sbarafteer.

53i l)at)e otoenfor i 5lCnfebning af et formcentftgt 332iéjreb

i (Sfilbringen af en bitvro SDtanbé (Sbarafteer i>ttret en Sm'iJt

om, at en 9?tanb fnnbe ba»e tittabt fig en faaban fortegning

af en 9}2anbé (5t)araftecr; ih tilfcie, at (Sfntningé*2(poftroi?l)eit

i "^'gtel^anben" til be clffoantigc nnge Coefcrinber forefomm^ .

oé at l)at)e et mere moberh'gt enb faberfigt ^rceg, og i bcit

fibfte gortcetting finbeé ber 9?oget, fom beili)rfer, og S'it^/"

fom mobjTger ben ©iéning, at en S^ame er forfatter til.-^*r

^oerbagé^i|Iorie. S^og bettc er ingen SDZening, men fnn eft.

5

More magazines by this user
Similar magazines