Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

385

mcb iittiBfténberigt tcdmt fi>v Jpi^om^vimim. 2raevcbc i forride

liax'QanQ af X>. Cit. Sib. @. 14—16 cv If^e CDeel af næi-t)Æfenbe

^ced omtatt; og "^Inm. l^av bcv i ^ovt^cb kvørt bete gormaal, og

d}avaftcnfevet govfattevené (Sgen^cbeiv fom ^i|bvieffi'it)ci'. ^»ab

bcf fagbeé om l(Ic a3inb, at en meget ftov ©eet af bete ^nb^olb

flaaev i ben na?rme|le gcrbinbetfc meb ben banffc vftiftovie, og fcev^

beleé maa inteveeifeve banf!c Oafere ;

gietbei- iUe minbrc om bet mefle

of2beta3tnb, ^DBlf^e'i^fb. C®. 1—120) f)anbrev om Savegerne,

fom antaget "eftev (Sammen^cengct af flere (Steber i D^efloré ^vø^

nife" at treere "et nomen ber genericum, (t ^^uéf'^nb) tiltagbe^

attc ©fanbinapiffe ©ot^er, og fetw be fra bem tit anbve Canbe ub*

gaaebe 9]pbt)ggeve." ^aa ©vunb ^evaf antagev og U\it)vht govf.

ben i nperc Sib bt. a. ogfaa af a5ifFop granjén antagne 9?« ening :

at bet »ar SBaregernc, fom ^ace lagt ©runben tit bet rusfiffe dOU^

narfic eUer famlet be @ta»iffe gotfefærb tit et monarfif? ©tat^tegeme.

((S. 32. jyf.^ranién^ 2ff^. "om Ryska

namnets och rikets ur-

vid namii

spiung af ett svenskt, i Ryssland bosatt folk;

Rhos" Vitterh. Hist. och Ant. Acad. Handlingar. XIII d.).

Uagtet gorf. meb g-Iib l^ar famtct en Betijbetig ©eet, ^oé be »igtigfte

cetbre og npere øfriBcnter om Stuétanbé ^^iftorier og Otbfager om=

fprebte SQ?ateviatiev tit Optjening af bet utwiwtfomme, men i ©agn*

tibené bun!te Saagev ^pUebe gor^olb imeaem (Sfanbina»ien og 9^ué*

knb : turbe bog benne 23ogené 2ffbeting »ævc ben, fom efter S[)?atc«

nené 23effaffen^eb og goif.é 23ef;anbting , minbjl: mi intereiJfere og

litfrebétlitte be flefte Ccefere.

©en aW^tn 2tfbeting, ^ois^ færffitte Sitet er "©e ©anffe i

SBcnben/' Begpnber i førf^e a5og meb en ®ammentKtting af®c^to=

^cr^, 5S;t)unmann>5 og flere O'tpereé SQceninger om (Sta»erneé ^erFom(t,

fammentignebe meb be faa Zxat, fom funnc famte(5 ^oiJ 97eftor og

v^etmotb, og gaaer l^erfra o»er tit tn (Sfitbring af be ttjbffe ©tacer,

etter SBenberne, og af bet banffe ^ot! t Ilte, 12te og 13be 2tar^un=

brcbe, efter '^tbam fra 23remcn, ^npttinga ©aga, @a,ro, be t Script.

Rer. Dan. Tom. IV. inbførte Ubbrag af hzn 23amBergf!e S3iffop

Ottoé Legatio in Daniam, og 2frnotb fra CuBe!. ©ercfter føtger

(t 2. og 3. Sap.) en ©fitbring af

SiBenberneé ^atii3m{å)axdizz):r

@«ber^ ?et>emaabe og ©ub^bijrfetfe. lit gorf. i t^n fibjie ©eet meft

More magazines by this user
Similar magazines