Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

31

ffieUige Oib. J^erimob er ben ^^aiife^ fem

iiibtrcvber mcttem

brbene i al Sale , for at be itte ff iittc Ubc i l)manben / altfor

ii6ctt)belig , naar bet føvjle Drb eitber )()aa en 5Sofa(,

til at

ben funbe l)aye nogen ^roéobiflf Snbflpbelfe, etter afgive

nogen mora.

gmibfertib ere be unber 3 a og b om{}anbIebe ^ofitioné^

(cengber fiffert at betra3te font mfnbre fiilbfomne,

enb be unber

1 og 2 omtalte. . SØien en flig Itotiereenéftemmelfe mellem gceng^

berne fan fun »cere bcfpnberlig for ben, fom fcefter fclinb 2roe

til ben umulige Sætning, at alle Sængber yare lige lange, og

fom iffe, »eb at Icegge SOZoerle til be græffe S)igtereé Itoaer*

eenéftemmelfe i 23rugen af ^ojTtionélcengber, faaselfom til 6ol*

lifionen mellem Slccent og €l»antitet, ^ar o»er6ei)ii|^ ftg om,

at fel» et faa futbfomment ©prog fom bet grceffe maa libe af

()eti)belige proéobiffe SOJangler og 5?anffeligl)eber ; ^i)ilfet ftffert

er Silfc^lbet meb alle mulige Sprog, ©aalebeé er f. @r. ben

banffe ^roéobie, fom befienbt, bpgget ^aa Sta^elferneé Slccen*

tuation, og Sproget l)ar flor S^tigbom paa flcerfe 23etoninger,

men ffulbe S)igterne albeleé ftrengt opfplbe ^rincipeté "gorbrin*

ger, faa maatte brugen af etl}i)ert 2refla»elfeéorb met> accent

paa ferfte Stayelfe ganffe forfafteé i alle jambiffe og trocl)æifFe

53eré ; men for at unbgaae ben piinlige ^Soang og tillige ben

ube^geligc Stit)l)eb, fom en flig Streng^eb J?ilbe mebføre,

flaaer man |Tg ofte igienncm meb 23taccenter, ya bruger enbog

tonelefe Sta^elfer fom betonebe.

Cl)vifti«u U)ilftcr.

SSclcirlngcn af ^ajIcUct paa ©0550 eller ben fibjlc ^léfaéfinc; 2.05.

1— 3bic J?. ; 96 @. Scmmefovm. å 24 f. øtccn.

S)5em(erfnin9er over Slltualct 09 ben fovovbnebc Qtlterbog, veb m

ban|7

More magazines by this user
Similar magazines