Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

for 1833.

Nu 3.

^ocfcntcé, ifølge ^ongl. aUfcnaabtgj! StKabclfc, mcb SSrcopoPcrnc

t 2)anniarE og |)crrugtiømnu'rnc.

^rcebtoer, I)olbne i ^iøng ^trfc af S» ^. Sautru^),

(©lutnfng, fcc SJr. 1).

21 nm. flFaf berncejl »ente jTg tif bet, ^»orom f^an er af anbeit

SJKeniiig enb forfatteren. §(t giennemgaae alle ^rcebffenerne t

benne |)enfcenbe, t)ilbe beelé bliDe for »ibtlcftigt, beeté »ære

ut)en|Tgtémoeéffgt af ben ©rnnb, at abflpillige iffe »ilbe gttte

nogen fcerflilt Slnlebntng til Hbfcettelfer. ^an anfeer tet ta

for en ^aéfenbe SOiibbetbei imellem nfulbflænbig ^ortt)eb og

nfornuben 53ibtli?ftig{)eb at giøre nogle faa 53emcerfninger af

alminbeligere 5trt »eb flere af bem, og faa bt)cele libt Icengere

t)eb een eller anben enfelt.

3; gnblebningen til ten førfle %aie anlliller forfatteren

nogle 53etragtninger otter, l)i)orlcbeé Sibené ^belceggelfer loceth

l)oé oé ^(jlelfen af noget 53arigere i »ort ^nbre, en ^ciere

Slanb, ber netop maa txe\le oé nnber i:jittc; taler faa om, at

i)i le»e et bofebelt €i» ^erneben, og om, at bet firfelige og bor*

gerlige 2taré forflfiellige *Segt)nbelfe ^ar en l^eiere S3etpbning.

S)erefter føger l)an, i Slnlebning af l)toab ©ttangeliet, paa førjie

©cnbag i Stboent, beretter om ^efu ^nbtog i gernfalem, at

bane jTg ^Sei tii fit ^^ema ; "gorbinbelfen mellem tet firfelige

og borgerlige git)", paa følgenbe SJiaabe : £i»et, bet firfelige

(3)

More magazines by this user
Similar magazines