Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

38

»elbcfienbt for §)ngtingcné ^ren , men bet hkij atkx Ofbingcné

Srøfl og |)ufoa(elfe — bet er bet Drb, fom ten »ife Safomo

faa ofte I)ar ubta(t: at |)errené ^ri)gt er ^liébomé ^egt)n?

bclfe". 9ioget berefter t)ebber bet: "^t)ab er ba benne |)errcné

^r^gt, ber formaaer at bringe greb o»er »ort ^n^P^l^c, og bog

jlnnbom fafler Uro og 53ceyclfe i »ort Sinb? ber jtunbom

hærcv 3©ngfle{fc i fit Sfiolb , og bog i |Tt 5>cefen er ben renejle

og »armelle ^i'cerri'gl)cb ? ber ofte ffarpt trc^ber i ^amp mob

^tobeté ^i)fler, men atter fom en fønh'g Itbfaarcffeéaanb flutter

06 frebeHgt tii ^aberené l^arctcegt?"

5)e enefie ltbtri;f i Xextm Qol). 6, 1—16), i Ipiih ^or*

fatteren fnnbe mene at finbe fft 2l)ema , maatte »cere be Drb :

"3«^f"é giorbe Xaffigelfe", og af bcm t)ar l)an ogfaa forfegt at

itblebe teL S)et er rimeligt, at '^c\u (Siæl ()ar unbcr Saffi^

gelfeu »ceret fu(b af l}oab ber ffulbe ffce, ber er muligt, at

han i 53ennen t)ar taget ubtrt)f feligt -^cnfi;n bertif; men Drbene

wbfige S«f^t berom , ei Ijetter betegne be ©ubéfri)gt i 3(fminbes!

Iigt}eb , men tnn en enf ett 5jttring af en enfeft c af bet gub«

frugtige (ginb, en 5)ttring, fom en gubelig (2ceb»ane l)oé ^e^

bcrne førte meb fig. 5tt 53etragtningcr fom be, g-orf attcren

l^ar anftittet, fuune fætteé i ^orbinbelfe bermeb, negteé iffe;

men ^H'cebifanten bør bog l)elfl I)oIbe ffg umibbelOart tii 2^exten,

iiaar ei fcercgne Dm|lcenbig{)eber forbre bet anbcrfebeé. — Xljcf

mact er : "^errené grpgt er fom ^imté St)é". |)crrené grpgt

forfrareé, fom fagt, i ^Jnbtebningen efter bene gttringer; beit

beffritteé fom inbbefattenbe : l^pbig^cb mob &nii , ^cngi»enl}eb

i l)aué ^illie unber alle

More magazines by this user
Similar magazines