Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

39

alt ^aih fufbere og mere ^aratteft meb ^ræbifatet enb bet

bc(ltemtere Itbtrpf for ©ageiu "^errené ^rt)gt" er et bittebligt

ttbtrt)f ; faabanne maac brugcé meb 5Sarfom()eb t et Sbcma,

ber jo bog jTat gioe Sanfen en albelcé bejlemt ^Retning, efterbt

be ofte ere fleerti)bige, og bert)eb ubejlemte. Jliette gielber nu

Jietop l)cr : »eb btéfe Drb tcenfer man ncermejl: ^paa : ^'unbffab

om, SnbjTgt i 2imé »igtigfle 5(nli'ggenber ;

men Drbet "St)é"

forcfommer ogfaa i en »i'é t prægnant 58ett)bning bet nt)e Sefta?

mente, og i benne, fom fclgelig tigger (cengere borte,

til at forfatteren ^ar taget bet.

laber bet

:^an ijav iffe ubtrt)ffelig angioet S^afené SJ^omentcr, og

er oiJer^oDebet fparfom meb at bi'éponere, 5tt man fan gaae

for »ibt f)eri, t)ar enbog meget berømte ^omileteré ©rempel

»uft. Cpjltttter man alt for mange og alt for fonfti'ge S)etc,

Itnberbete og Itnberbeteé S)ek , focef fer man let Sotannbtri)ffet

t)eb t)sn mangfolbige @i?nberfemmelfe» "SDZeget", ftger forfat:«

teren, "ubtater fit ^cefen iffun »eb at betragteé i fin Se»en og

ssirffom^eb, faatebeé fom bet t ftn |)eetf)eb fremtrceber i be for*

ffieUige €i»éfor^oIb" ; og i)iftnof fan ben , ber aftegner Sioet

efter 9?aturen, ei a(tib ntmaale og orbne iit Stof efter en logiff

Si}?aafeftof. Mm ogfaa t Swet er ber (5enf)eb, og bet frem*

trceber i enfette fcerff ifte SJtomenter ; bet maa ba tjcere muligt

at opfatte bete gnbt)otb, ^orffiettig{)eb og 23egrcenbéning, og

berefter at biéponere. -^er er nemlig Salen iffe om ben ^rce

More magazines by this user
Similar magazines