Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

45

Homeri Ilias. Ex recensione F. A, fVolfii edidit

notlsque in usum scliolarum instruxit Christianus

Fredericus Ingerslev,

(pctfættflfc, fcc 9Jr. 2).

Sct>vigt f)ar^err^ngeréfeo i benne fortale meget nøi'agtigen for:!

ffaret jTg om flanen for jTn Itbgaije. Vol. I p. VI l^awbe Ijan

fagt, aX ^^axt ^aofce beflemt ben discipulis supremarum in

scholis nostris classium, ^mlfet 2lnoni)men (@. 373) ^ar

forfiaaet om S)ifcipfcne i 3bie og 4be ®[aéfe i »ore fcerbe ©foler,

uben ai (cegge 9)Zcerfe tiif at ^err 3^. I)oé bi'éfe S)ifctpre forubs!

fcetter nciagtig ^^nnbffab til ben (Urceffe ^ormfcere og be oig*

tigjle Stegter i @t)ntaren, faa at be baabe »iUe og funne opnaae

en fulbjlcenbigere ^unbffab faatjel tii be ^omerijTe S)igteé S'iatur

font til ben ©rcefTe og ifc?r \itn ^omerifpe (Sprogbrug, ^fcer

»eb bette %\\iæo, bft'tier t^i ffart ,

More magazines by this user
Similar magazines