Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

46

"fuimc bøi'c te t)er fvcmfatte ^i3cmærfningev", cUer "()atte £i)jl

tii at ftaae op i faabanne 53ecjer, fom |)err 5. citerer" *), er

i

l)i?i ©rat) rtmcfigt* SKen paa

ben anbcn Sibe tør titan "od

ogfaa antage, at mangen Sciercr , bcr benytter be ottenfor an*

førte ^Søger, hin giør bet, forbi \)an oeb ben i »ibenjTabefig

^enfeenbe affonbrcbe Stilling , i hmiUn Scorerne i)cb be Icvrbc

6foIer nbenfor ^iøbenbattn titbeelé ere nøbte tii at bcfijibc jTg,

itte fienber bebre -^ielpemibler. S^erfom en Saaban »eb en

Itbgaoe font -^err S«'^ ^fco giort opmærffom )f!aaf

at ber fan

og bør giøreé anbre ^orbringer tii en gortolfning af be »^oine*

rifTc 3)igte, »ar bert>eb maatTee attcrcbe »nnbet Siogct, om ogfaa

i)en bcrtieb »unbne ©rfienbclfe fnn efterbaanben funbe fommc

til at bcere ^rngter. ^ec, troer berfor, at ^prof. ^enricf)fen

(

More magazines by this user
Similar magazines