Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

54

lliadis observationes. S)et Tigger ubcufor n(^v»c?renbc Sf^cccit:«

fioné -^enjtgt at betsmmc benne S)iéputaté ;

men ba baabe beué

^cfultater ere bent)ttebe unber gortclfningen af enfe(te Stcbcr,

og mattgc enfclte (2ti)ffer bcraf cve optagne i ?fnmærfningevne,

er 9?cc. ncbfagct tit at ftge \\n 332ening berom. ^ .^oycbfagen,

at 3Tia

faa mangfofbige SOtenncffer foranbre bercé ?Oieninger og ^eflut^

ningcr »eb foranbrcbe Omjltcenbigbeber, er bet f(ct iffe nnbcr*

ligt, at be .v)omcriffe (^nber, ber ^a»e næflen Uit tilfoeUcbé

mcb 2)tenncffene, giøre M Samme. |)er fommcr nn tit, at

©riTfcrne imibfertib ere fomne i flcrre ^^nibe , og at ,3cué iffe

paffer )fiaa dampen (13 init.). — 8,526 i)ttrcr .^eftor fit

Siyaab cm at fnnne forjage ©rejferne ; 6, 447 sqq. figcr ban,

at l)an mcb, at S^roia engang »il Um ebcfagt. 9iatnrfigt;

thi paa ferfte Stcb tafcr t)an efter et »nnbet Sfag, paa fib|le

I)ar ban forfabt en ul)clbig ^famp for at foranflafte en 53øn tii

§ttl)cne om Rebning. — 9,225 ftnber .^crr S., at Cbi)éfcué

ingen @rnnb l}ar

tif at .ffagc faa (Iivrft, ba ©rejferne inbtiC

1

More magazines by this user
Similar magazines