Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

58

faa at en tapper 2}Janb faaer gobe 53aabeit og gmer be ffetterc

^aabeit ti( eit riitgere. ^et)ite fanbt i benne '^ort^tting noget

^nbinftct; tl)i ()»orlcbeé funbe be ombt)tte ^aabnene mibt nnber

dampen? ijan meente berfor, at ^vceferne paa en etter anbeit

^ant »are rpffebe tilbage imob 8fi6ene, men at Sroerne Darc

b[c»ne paa bereé ^fabé. -^err 5. crffoerer , at benne ^orffa*

ring ittc tiffrebéj^ilter i)am, men at l)an ogfaa er tilbøieHg tit

at Ijenfcre bette tii S)iécrcpantferne. |)er friftcé man tit at

tvoe, at -^err^. l)ar betragtet 2.æven om 2)iécrepantfer [om en

magifif 9iøg[e/ ber fan aabne 5Cbgang tii at ()æ»e atte ^an^e^i

ngl)eber. ,S*tcc. i^ilbe l)aye funbct |Tg i, at I)an ^a»bc fatbt

Stebet et forin'rret etter nljefbigt Stt)ffe af Siigteren, fa fefo en

interpolation Cfom befienbt pleicr |)ci)ne, naar \^an ittc ettere

»ecb at l)icfpe fTg, at antage en ^"tcrpofation) ; men l)er fan

9lec. fiet inret ^I^cgreb forbinbe meb Orbet 5)iécrepanté. Og

l)ttab er ber ba at inb^enbe mob S)et}neé gorftaring ? 2(t nogte

af ^rcvferne l)ai)bc truffet fig tilbage feeé tt;berigt af ^. 49 sqq.

og 131 sqq. ; at felt) .^eroerne giDe fig 'Xib tit at pujie nnber

dampen, t)ttortir bc focere 5>aabcn yel ogfaa nnbertiben ncbte

bent (cfr. 13, 710 sqq.), feeé af Si'omeneué'é (Srcmpef (13,

210 sqq.; \)an er f(ct iffe omtaft jTben 11,510) og firår efter

paa SSJierioneé (13, 246 sqq.). ^ ^orbigaacnbe mi Diec. be*

mcerfe, at S^cvv ^. l)ar gientaget -^epneé

9ioter til "i?. 370

og 381 nben at fcc, at benne tii ^. 370 ferftarer «0, 381

ganffe anbcrfebeé (og bet urigtigt) enb jirar efter.

^f fierre ^l^igtigbeb ere nncegtefigt bc UoDereenéjiemmeffer,

^exv % i)av ijentet fra (S()ronofogien og fra ^orffiettigl)eber i

Socalitctcrneé 23eftcmmelfe. Wien bog maa man teb be fcrfte

(ægge Wcevte tii ben (2anbl}cb, ber Det laber |Tg be^ife af atte

Stationere ©agnpocfie, at Sagnet iffe fienber ?ioget tii 6l)rono*

logie, men at bet, ber for ben gamle ©angeré ^^t)antafie \lQt>

»eb

More magazines by this user
Similar magazines