Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

59

fig t)cm fTiiJrtite (f. ®r. ^etm Od. 4, 122 og ^eiterope gtenncm

l)efe £)t5i)éfeeiO n^cn ftt betæitfe , at Siben maa i)a'oc ta^et ^aa

hmx, |)Dab Socantctcrne angaaer, er bet »et fanbt, at bet cv

»anflfetigt, maaffi.'e umalfgt, af be forflfteUige Steber, l)«or

©rcvfenieé Seiv og ^ampplabfen i ^fiabcn omtafeé, at banne

fig et faabant 3:otaIbi(tebe beraf , at man fan forftare etl)yert

©teb berefter. a)?eu bet er »e( et (Spurgémaaf, om en gammcr

5)igter (fcft) om Sriaben »ar af een forfatter, t)»irfet 9iec.

iffe antager) funbe Ijaoe noget paaHbeligt 23ittebe beraf, ja

cnbog om l^an bcfymrebe jTg om at banne (Tg t>etf ifafb bet yar

mnft'gt. Variation {)(?rer , fom @ufIatt)ioé bemoerfcr (til Jf.

13,657), til bet ©fiunnéjlte i ^poeften; og ba ^iiateu, ipilkt

SfJec. antager me\i i^err ^., er bi'gtet for at l)creé, iffe for at

Ifffeé, fnnbe bet iffe falbe S)igteren (etter Sigterne)

inb meb

^ngflerigl}eb. at »ogte fig for 33?objTgcffer ; ja S^cc. er nceften

i)ié ^aa, at fefo i ©vcYfenknbé Momjlrenbe Siber, ba ^fiaben

bfet) fæft, faibt bet ingen ©ræfer inb at tc?nfe )iaa faabanne

aiiobftgeffer. ^ette »ar Sfferanbrinerne fov6el)ofbt, fom meb

bereé møifommeh'ge '^ii'o forbpbebe fig i be gamfe S)igte. (Sfter

biéfe ^emcerfninger »if dia. betragte nogle gteber ^oé .^err^.

Sil 7,8 angi»er l)an be cf)ronofogiffe ^anffefig{)eber, bcr fnt)tte

fig tilsagnene om5treitl)ooé, og er berfor tilBøielig til, ()i)ié

bet iffe fan l)enff?reé til S)iécrepantferne , at antage to af bettc

97ayn. ^»ab 51ntagclfen af en S)iécrcpanté (mettem 7,8 og

7, 138) fan l)ielpe , inbfeer Øiec, iffe ; og til at antage to

^)lænh af famme dla'on , IpiiUt fra gammel Sib i}ar »ceret ben

fæb^anlige Itbtici for bent, ber yilbe giøre 3}ii)t^erne til |)iftorie,

er 9?cc» i 3tlminbeligl)eb meget libet tilbeiclig. ^an antager

berfor l)ettere, at 3)igtcrcn flet iffe l)ar toenft ^fiaa 6^ronolo#

Qxen *) — 7,469 mener |)err 5. , at man iffe meb i?ié()eb

fan afgiere, om ben l)er omtalte 5 ^f o n er 51rgonantcn etter en

§tnben af famme ^lattn. 5(t gagnet fnn ijav tcenft )f!aa een

*) Sm SSocofcvncé .©ccttagetfc t Svocvfrtgcn ftiibcé tntcreéfante S3c«

mærfniiigcc i 33JuUer6 ®cfcf)id;r. I ©. 394; ^rofcgomcna ^u

cincr iv)té[cnfcf)nft(. 9}Ji)tl'o(, ®. 350 s

More magazines by this user
Similar magazines