Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

60

Safoit, er m'il^ fee 3)? fif fere ©efrf)irf)t. 1 e 301 sqq. —

2i( at antage to S(mt)iitorer, Scmter af Crmenoé, fom

^cvv % mener tii 9, 448 , feer ^cc. l)eUer ingen ©rnnb — *).

9,127 bemcerfer -.^err ^. i 9(n[cbning af be |)efie, fom ^ga*

memnon (o»er 2(cf)itte6, og om IpHU ber figcé, at be ija'oc

»nnbet mange ^ampprt'fe, at l)»ié -^cj^ene ffnUe antageo at

ha'oe sunbet bi'éfe !}iemme, maatte be nu »cere altfor gam(e

og uben ^ærbie, og at ber albrig také 9iogct om 53cebbefti?r^

fe(er i ©rcefcrneé Seir; men forbi ^ampfcge itU omtafeé, funne

\^a gierne antagcé at treere ^otbte i be 9 forfte 5iar af ^^rigem

S)og yif ^ec. iffe engang beni;tte benne ^Scntivrfntng, men lige:*

frcmt afwife be ri)ronofogifTe ^betragtninger web at anfcre fig*

iienbe (J-rempter. 5tcf)iUei3'é -^efre •oille »i iffe omtale, ba be

erc af gnbbommcHg -^erfomjlt ; men 9(gamemnoné '^iitl^e

(23, 295) er celbre enb krigen og bog en gob ^cebbefober ;

'^iCf

ftoré -^cjle ere ogfaa gamfe, men bog meb ^aa 53anen C23,

301 sqq. 3I0;44o; cfr. 8, 104); fcto (Sumefoé'é .^cRe, fom

ere be bebfte efter 5(rf)ttteé'é, fnnne iffe »cere nnge, naar i)i

beregne bereé 2(tber (2, 763 sqq. ; 23, 288 sqq.). S 2ttminbe*

Iigt)eb omtafeé iffe i ^^liaben, baorfra |)croerne l)atte bereé

^efte, mcb Unbtagcffe af?td)itteé'é ^ebafoé, ber er taget fra

©etion 016,152 sqq. 467 sqq.), og be -^efte, Siomcbeé tager

fra 5Ceneaé (5,263 sqq. 323 sqq.; 8,106 sqq.; 23,291 —

sqq.).

9,354 bemærfer pcrr 3./ at ^^ egen (^/>//j'oV), ber ettere fætteé

ncvr oeb \)en Sfceiffe 'iport, 21,547 sqq. er temmeligt tangt

berfra. — S^iec. tirftaacr, at [jan iffe fan inbfec bctte, men

fnarere af 21,539 sqq. troer at fee tet Jjtobfatte. — 10 init.

efter (5u|Iat^ioé erfftvrebe be ©amfc, at benne ^l)apfobie

iJolavHo) »ar forfattet fvrffift af ^v)omcroé, men af ^^cift^j

(Itiatoé »ar inbrijffet iSha^f"; og bet fan iffe nægtcé, at

man, naar man iffe t)ai)be ben, iffe (et »ifbe fele (Samtet, ba

bene 3nb()oIb l)ycrffn ftaaer i 'gorbinbclfe meb bet ^orcgaacnbe

eUcr meb bet (^-ftcrfcfgenbe. ^err 5. finbcr, at 'iinx fraaer paa

) 2it ^cvr 3. tii "^itti ©fcb lægfia- Gtcon i ^^5ofié ificbctfcv i

JBocoticii, er cu §cir; fcc 55. "2,500; ^cyiic tit 10,266.

More magazines by this user
Similar magazines