Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

62

afgture Sagen. Sigteren fuube, mav l)aué Ziiijnveve flfiifbe

ttære ijiaitb tif at fufge I)am, iffe fet gicre §(nbet enb t)ofbe

bereé 9pma?rffoml)cb l)en»cnbt paa een ^o»ebftgiir, og itaar

bait ffufbe gtye jTt 5)tgt Stfyerfiitg, maattc bcime »crfc af.

S)eéiiben blwe ^eltene af ferfie Øiang efter()aanben faarebe cg

inaae træffe ftg ub af dampen; altfaa maae be af aubeit

Jiaiig trcvbe i ^crgrunbeii (at §fd]a?enie efter bereé Sappcrbcb

fumte bcfeé i ^laéfer, fec »t 12,269 sqq.). — 11/ 5 sqq. 6e^

incerfcr .^>crr S., at Sttaé'é Sfibe paa bctte Stcb faint 8,224

cg 10,113 figfé at »ære paa ben yberile »enflre ^-fci af Seireit^

men paa aiibre Stebcr, t'fcvr 13,308, fpttcé at fættcé i ?3Ztbten.

^}iec. bar attercbe owciifor omtalt *I?auffcIigt)cbeit 'oe'o at bainie

fig et Sotalbittcbe af (^ra-'ferneé Sci'r;. mcu bet er »ijl, at man

iffe uben ^Xiéforjiaadfe fait flutte Stoget fra 13,308 sqq.; i

alt ^alb maatte 13,679 forbtnbcé bermcb, fem ^^evr ^. ogfaa

l)ar giort i iine Observatt. p. 101. ^rembcrcé bar ^^crr ^*

itte lagt 9}(ærfe tt'f, at bane 9tote tii 11, S fommer i Strib

mcb ^^ei)itcé af l)am fcf» optagne 5lnmærfninger til 12,118 og

13,675; bog tør 9icc. af benne discrepantia iffe fintte, at

^err ^.'é 9iotcr ere af forff ietlige ^-orfattere. — 12 init. mener

-^err S«/ fit bet iffe er ffart, l))?orfor ©ræferneé 53efæ|tuinger

funbe mié()age be ©ubcr, ber l)o(bt mcb bcm, ba be nnbcr bereé

nærttcerenbe ^rigéfpffe ncppe fnnbe nnboære bcm ; og at iict

er nnberligt, at 5(poIIon og ^^ofeibon forene fig om at obcfcegge

bem, ba be i krigen ftaae paa forfficUigc ^:|>articr; famt at ber

omtafeé flere ©tromme, fem eUcré intctftcbé forefomme, ^'ocxf

for 53efce(lningerne miét}age ©nberne , er fagt 7, 449 sq. og

ftgeé 12,6 Cbette »l^eré bor mcb |)ei)ne og Spitpner interpnn*

gereé faafcbeé, at Crbene ovdt &toTgi doaav ylenag txarofA^ag

bctragteé fom m ^arcntl}cé); om ogfaa JDhiren Dar ncbyenbig,

fnnbe ©nbernc l)atte ©rnnb til at »cere miéfornciebe meb , at

ben yar opfert nben Ofringer tii bem ; l)»orfor ?fpotton cg ^o^

feibon forene jTg i benne Sag, fcfger af 7,452 sq.; be frpg*

tebe, at bereé egen 9?innr ffulbc Uh'^e gfcmt, mcbené ©riTfer*

neé blep flaacnbc. Ut ber nciet)ncé flere Strømme, fom i)i elleré

iffefieube, tan i intet Silfcvlbe gobtgiere nogen S^iécrepanté.

More magazines by this user
Similar magazines