Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

63

($it anbeii 2aQ ev bet, at 7,443—464 (fce bertil |)err S.) ti(^

tigernet) 12,1—33 maafTee fuitne antagcé for iiitcv^jolercbe;

men Strib imcltcm biéfe Stcber er bcr iHe. S»crtnnob er ^ec,

i\æ]ten ot^cvhcoiift om, at be begge ere af (amme forfatter. —

13,115 forffareé Utte^ faatebeé, at ^^ofei'bon i ^afrf)aé'é ^^er*

fou raaber til at forfone 2(df)itteé og gi'yer ©rceferuc ^aab om,

at ^orfoiu'ngcn fan It)ffeé. ^err 3^. mener, at tet er iiri'me*

ligt, at 9(ogen meb S^i'ttib tit et gobt Ubfatb fan opmnntre ber*

tilf ba be fornem jle af ©rcefcrne netop i tm foregaaenbe ^tat

forgieijeé l)at)be forfegt bet. |)erti( fan bemcerfeé,

at bet itte

er nebttenbigt, at^ alte (Srceferne ere »i'benbe om bet forgietieé

fenbte ©efanbtffab til 5(d)i'tte6, fom netop er aftaft t et tjcmme«

tigt aj^ebe (9,70. 89) ; bcéuben pteie ^JienneflPene i dlehm at

gribe efter et |)armRraa, og ^ofeiboné Orb ere if fe nffif febe til at

gt»e ©rtvferne ^aab, — 14, 1 bemærfer S)m %, at 5ttt bet,

ber fortcvffeé fra 11,646 tii (grutningen af 13be ?Bog, er fam^

mentrcengt til en attfor fort Sib. §(t ber paéferer SJJeget i fort

%ii>, er fanbt nof ; om for SDieget, er iffe let at afgtere, ta

man maa betcenfe, at JDigteren maa fortætte Søtcget efter I)in*

anben, fom i ©ierningm paC-ferebe famtibigt, og at mange

2ing ffee l)urtigcre enb be fortc^tteé *).

(©lutnino, fcc 9?r. 2).

(^ovtfcettcé).

©uflaféfon, Obcrjl, ben trcttenbe 'iDiarté , eller bc vtgtlcjfte '5(1?

brrtgelfcr unbcr Svcvolutioncn i '^arct 1809, ovcrfnt af (i. €.

93Icnrat^ ; 32 ^. ^Pf)il(pfen.

.^olni, 3. £ic., om ^rc-ftcvncé ^puuébcføg, mcbbeelt »eb en ^a;

iToral ; Sonfcrenté ben 18bc 37ov). 1834. 40 e.; 20 t3.

©ttlcivfen.

jjolfl, 2B., SSorgfogbené ©atter, originalt ®rama i 2 ^Ccter*

48 f. ed)ubot()c.

Ingemann, SB. ©., ^rinbé Otto af ®anmarf og ^ané

More magazines by this user
Similar magazines