Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

71

tnaa jeg tUflaae, at jeg ^er (Irar, figefom flere ©teber, fiar

»anffetigt mcb at foare gorf. ; tf)i mcbeué \^an fpneé i »iéfe

^oyebpuncter at flitte ftg imob mig, fcegger \)an bog i fin %ak

faa SDieget netop af S)et, man tvoer, ^an »it tate imob, at jeg

»irfelig l)ar onbt »eb at faae S)et, jeg l)ar at foare )(iaaf

jltaae fajl for mit ^ie. geg inb^rænfer mig berfor

tit at

til at be*

mærfe, at jeg oef neppe fan anfeeé for at l)aoe tilflbefat ben

tilbørlige bacrfomme Dmt)U for bet ©attnfige og ©obe, »eb at

anprife be gamle ^fatmer, naar jeg, nagtet jeg er gaaet 53ror#

foné Sroené rare ^tenobie t)ee(t igiennem, for at jtnbe ub,

l)i)ab jeg 'oiite cnjTe ub{)ce»et, bog tun t)ar anbefalet et for*

l)olbéi)iié if fe meget flort Untal af benne (lore SlJicengbe af ^^aU

mer (maaffee ncppe • etter | af bem), og enbba t)eraf fun ^ar

beflemt anpriijlt en »ié S)ee(, og btot anbefalet be øvrige til

Opmcerffomt)eb og 23ent)ttelfe, famt beénben i be anførte ^rø^«

»er faa l)i)ppigen l)ar, beclé efter en nijere llbgioer optaget, beefé

fel» foretaget ©maarettetfer, fom noffom maatte t)ife, at jeg

cnfifebe ^^fatmerne unberfajlebe en nøiagtig S^ienfelfe i ttbtri)ffet.

— "|)æoe bet ©amfe tud meget nb paa bet SJpereé ^efofining"

taxi man Pijl: ei anflage mig for at gjøre ; tl)i t)ttor »it man

ttife mig iim ^fafmebigter i »or Sib, meb ben (Sangeraanb,

ben S)t)bbe af (Srfjenbelfe og grunbig d)rii!elig ^egeiflring, tm

aanbelige ^t)(be og ^orfarenl)eb, fom taler i mange af ^ror*

foné og i mange af l)am o»erfatte ^falmer? ©nbog mangen

blanbt bem, jeg ei l^ar opj^ittet fom tucrtif jeg ttilbe Ijceoe ub,

»ibner om et os magna sonaturum , man ei faa let ffal ftnbe i

»or Sib, Og "fafie 53rag paa bet ^i^e" fan jeg

»el enbnu

minbre anflageé for, jeg, fom førfl og ncermefi netop f^ar ffre»et

min l}e[e 5(nmcelbe[fe, for at anbefale en af »ore nt)ef!e og ogfaa

ganffe i »or %M (Sprog afattebe ^fafmefamh'nger, nemfig

|)err ^aflor Simmé, forbi bet »ar forefommct mig, at Unbxe

»ilbe, om enb ei fajl:e 53rag paa ben, bog ei ret erfjenbe bene

^avi), ~~ Sø»rigt, naar man feer til, ^»ab ^orf* anfører,

ibet tian gaaer til at »itte "nnberføge s8efTaffen{)ebert af (Bet og

3tnbet af bet", fom jeg "bet)ager at u\)^æt)e^\ faa feer man,

at ten jlrar foran ncp»nebe §ri)gt for 55eforbringen af et ^ang

More magazines by this user
Similar magazines