Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

73

5tnerebe ^et, at fce ttitte føge -^errcn, l)a»e man SHefpect for.

3Keit ifoer tro mait |Tg itfe fafbet tit at »cere en negatit) ^or#

nr^nber for S)em, fom man mcb jTg fefi) maa yibe, at man \aa

libet er i @tanb tit at »cere en ^ofitio "gormpnber for.

S gorfattercné ^ttruiger i 2In(ebning af nogle Drb af

tnfg, betraffenbe ^^falmerne for S)em, fom fcempe meb 5(n*

foegtetfer (angaaenbe ^oitfe g^tfen t)ar fFreoet t)|)pevngt,

Strnbt ogfaa), gfemmeé ber, ^»orom ber »ar Sate, og jeg

i}eet itu ret beflemt, ^oab bet er, jeg ^ar at gaaeimøbe. ^Seb

S)et, ^orf. ffger, ^ar I)an fun (Sf)ri(lne ot)ert)o»ebetfor ^te,

forfaaoibt be gribeé af ten g^cletfe: "@ub »ære mig (2t)nbcr

naabig!" Og, fom I)att l)i)tber, ^»ab ber ligger i benne ^Ben,

faa fft)er {)an ei at talhe SJJenneffene i Stfminbeh'g^eb : fi)nbe#

fntbe, faa at bet llbtrt)f: "ben fi)nb6e(abte (Sjæl" ei fan

t)æve S)et, fom (løber {)am i be Sinier, l)an af mig anfører;

t):ji fra ©progeté ^itt angriber );:jatt bem ei. (Btai bet ba »ære

J^ctte, at jeg »it, at man ffal i be for be Stnfægtebe ffre^ne

^falmer (abe (Biceim nbtafe ftg ftærft. @n faaban @jæte*

tiljltanb , fom be Stnfcegtebeé , er bog »et en Silflanb , fom ei

tan Uniietf enb føre til (iærfe Itbtrpf. ©Iter mener gorf.

maaffee, at t)»ab man falbte 9(nfoegteIfer, nu ei mere er tii'^

\)an ftgev iffe et Orb, fom fnnbe late ^ette formobe. %!;:}{ iian

l^ar ftet iffe be Stnfcegtebe for C5ie; mm tm Sl)ri(lne t 5tl^

minbengt)eb. 5(ngaaenbe biéfe »if nu »or forfatter , for at

jeg ffal ubtrpffe ^ané MmiriQ meb mine Orb, at man ei

ffal gjøre Sjælene ^eføebet for ^ebt. S)eri {)ar ijan i @anbi)eb

Sf?et: ^ibfe maa man »ijl: iffe, om man enb ogfaa maa »ogte

ftg for at ffi(bre hem bereé eget (Sjcetef)jem , forfaa»ibt tet er

bereé eget, fom ret (uunt, naar be begt)nbe iffe at føfe ftg

l)i)ggerige beri; tl)i ber gioeé en 3trt af 9?ebbi)éfe(fe OSefd)n?irf)*

tigung), fom S"tet buer. ~ SOlen nu »ar ^er, fom fagt,

fUt ittc %aie om alt @figt. |)er »ar %aie om 3tn#

fægteffer; altfaa om®aabanne — tl)i, ffjønt ber giaeé flere

(Stage 5tnfægte(fer, l)a»be jeg ben ene (Sfaéfe, |)o»ebctaéfen,

tfær for ^ie — fom feto atterebe gjøre fig |)et»ebe t^ebt not.

S)iéfe, mener jeg nu, man atterførjl maa ffajfe — Suft; og

More magazines by this user
Similar magazines