Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

75

felt) turbe føre mig tif et 9?efuftat, fom feer anberfebeé vb, enb

g^orfé. — Sftaar ^err ^ajltor ^itap ftger til mig, at jeg iffe

røcb 33eflemt()eb ubtarer mig om, ^»orbibt jeg antager "eit

^erfonlig S)ice»ef, en onb Stanb, fom fan fare

anben §lanb'V faa tør jeg ifte unbre mig otter biéfe Drb;

i en

tl)i be ere fun (Sjentagelfer af 9^oget, fom ofte er fagt, og

blioer fagt. Mm for mig inbe^olbe be en formelig contradic-

tio in adjecto. St)i en perfonlig S)iættef maa, qvå ©fabning,

nøbttenbigttiié Seere et inbiuibuelt 53æfen; men et faabant

tan ei fare inb i og nbaf en 3JJenneffefjcef» |)t)ab ber ffat

fmine fare faaicbeé inb og ub, maa »cere noget llniocrfelt.

Ogfaa ^prottpt ®ngeI6ret)t antager ingenlunbe »ir fe Uge «i5e#

fættelfer af JDjættelen ; men anfeer bcm fun for bcemonifPe 3nb#

fl[i)belferé ^aattirfninger ; l^iJortteb ijan imiblertib bog temmelig

meget forlaber ©friotené ltbtri)f , bem \^an anbre ©teber ^ofber

(Icerft \iaa. Uahetibav brugeé )()aa mange (Steber i ©fristen

Orbet Xiæ^ei faafebeé, at bet ei fan betegne *^nbet, m'a tet

©runbbiaboliffe felt) i tete reefte ^remtrcebelfer og %iU

flebesærelfer f o m ^aaiiant, i een etter anben Snbisibualitet.

5seb i)et ©tunbbiaboltffe forj^aaer jeg ^et, I)t)ort)eb ben aUex^

førfie €t)feté ®ngel, fom faibt, biabotiferebeé (man lægge

SJJcerfe til bette ^aéfisum). %\)i benne be falbne Sfanberé

^ørfte fan bog umuetig seere tet Onbeé ^princip; Ijan tan

fun seere bete førfte Organ* 9?u: ®et, ^sié Organ ^an

er, bet er, mener jeg, ®et, fom betegneé seb bet ltbtrt)f:

benne 5Serbenégi)rfte; t)^i en falben ©f åbning giser man

sifl for ijni en ^labé, Seb at falbe ijam faa. |)an fan fels,

faaselfom be Sjenere, l)an ffat l)ase, fun sirfe til bet Onbe i

oé berseb, at \)an bringer bet ©runbbiaboIijTe op i oé; meit

ta er bette baabe Ijané og sorgtjrjle, og ^an er fun sor

cserjie 2)1 eb tjener i bet Onbeé Siige. 3fju j^fj ukjh 4,^ y^i

fpørge: men bette ©runbbiabotiffe, af ^sab ^ilbe er bet ta,

og i)sab er bet i fit 53cefen ? Set maa naturtigsiié gaae frem

af S^oget, fom ^ører tii fefse 53erbenétifsærclfené ©runbelemen*

ter ; t^i ^sorfra ffulbe bet ettere funne fomme ? Tlen nu er

alt ©fabt at betragte fra to ©iber; ©ubfiben t)oé bet, 03

More magazines by this user
Similar magazines