Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

P a n f k

Ns 6.

Sov[cnbfg, ifalflc ^ongl. atlcrnaabtglT: SilTobclfc, nicb S3vc»po(lcrnc

i 2)anniarf og .^crtugbømmcrnc

Ilomcri Ilias. Ex receiisione JP. ^. fj^olfd cclitlit

iiotisque

in iisum scholariim insli'uxit Chrisliamis

Fredericus Ingerslev,

(SUitnino , fcc SKv. 5).

iKec. ffal «u gaae ottev tit be ebrige SChmcerfnutger, paa

f)i)tffe |)err ^ngeréfeiJé *3(nf!fucrfer om S^i«^'^" i §(fmmbefigt)eb

iffe ^aoe {}at)t nogen ^ntflijbeffe* %t ber i'bfanbt bt'éfe ftnbeé

mange, fom inbc^o(be befienbte Sing, I)t)erfen funbe etter burbe

t)o?ve anberfebeé , og at be flc|le af biéfe ere fcerbcrcé gobt beaiv

feeibebe efter 33ogené ^fan, er fnn en fortient ^paaffiønnetfe af

ltbgi»erené ^ortienefte; og fef» af be 3(nmoerfninger, fom

6c()anbfe yanfFeltge ^Hmftcr, ere mange meget gobt ubarbetbebc,

f. ®r. 9, 149. 153 *) ; 9, 235. 502. 529 ; 11, 234 **) ; 11, 269.

*) aSanffcltgf)cbi'rnc i biéfe 2Scvé crc gobt uboiftcbc , og 9?cc. fan

tffe pflQtagc ftg ot optiijfc bcm. S)ct »ar iimoijTcc røuHgt, at

Tfgamemuon funbc f)a»c nogle crolircbc ©tcebec fom et ©(ogS

35omatncr cit btéponcrc oocr, og ot bc 93. 155 omtalte åiHTtvat

funbe »ære SciOutcr, ber ogfaa funbe tetolcé en fvasjcerenbc

Doer^crre , eller at TtcfitHeé igten funbe btéponere otier biéfc

©tæbcr tit nogle of ft'ne SSenncr, SKen S?ec. tiiPaaer, ot bette

fun er lefe Sormobningcr. 6fr. S}Juaecé ®e[c^. 1 ©. 365

og 367.

**) JDog fpøger ogfaa f)er 0?oget om carminum Homcricorum natura.

(6)

'

More magazines by this user
Similar magazines