Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

88

uqiUeo ; — 10, 364 anf(?m' |)evr 3^. bc 4 8tcber , Ipcv efter

ben fcebyauttge SJZenhtg Oi3uttm. @rann 1(S.349 og :Sl)icvfci)

§. 216, 50) ov er brugt i 3 S)itaf. iftebetfor ?;»«. .paab nu be

tre acttye former angaaer iduoHexov, TfTfi'/fToy, 7.a(fvaGeTov)f

ian Sagen ingen !Xt)i»I »c^re unberfajiet; men -O-co^i/laafoO^oy,

font llaaer 13, 301 hnettem ^rcvfené uknaiv og ?(orifler (l)ttor*

fra hlvov ingen Itnbtageffe giør), forefommer 9tec. at ttcerc

et ^roefené; t}crtil fommer enbnu, at \p\i S)igteren »itbc l)ai3e

brugt et ^rcieteritum , »ar ber ^ntet i ^3nm for &mQiia6éa&ijVt

^tjorimob be actiwe former fafl()orbeé af 33?etret. Sø^aaffee l)ai*

S^lattbid yceret af øtcc.'é 9}tentng; i bet 3)iinbjle omtaler ijan

ittc &coQrioa£G&ov , I)yerfen 1 ©»347, I)yor man funbe Ija'oc

»cntetbet, eUer'®. 374 sqq. — 10,513 mener |)err 3;., at

iict er muligt, at S)iomebeé og Obt)éfeué oQfaa ^aye borttaget

SRl)efoé'é ^ogn og fiert meb ben, uagtet

tct itte er omtalt*

^ette forcfommer 9?cc. at »ivre a\Mc^ uriinch'gt, ifivr ba ber

504 sqq. taUé om Isognen og ffgc^, at S)iomebeé, mcbeué [jan

betivnfer fig )(>aa, cm t)an ffal borttage ben eKer ftaae flere

Sbrafer i^ict, bltwcr af 2(tt)ene mtnbct om at trceffe |Tg tilbage.

8iben omtaleé -^cjltcne, men ingenlunbe ^^ognen 01^535, 545,

557, 567). 1^. 527 COdvaevg eQv^sv axt'ag 'kiiovg') fan ingen

53anffcligt)cb giorc, ba fejlene bare fammcnbnubne C^. 499 og

bertil ifcer (Suftat^.)r og Obpéfené altfaa »eb at ftanbfe ffjt

^eflt (lanbfer bcm begge. 53. 529, l)»or ber jTgeé om S)iomebeé

iTiE^riGato d'h'TKov , er rigtiguof ufæbDanligt etter maaflfee «:r«5

tiQviidvov; men rimeligyiié »ar \icHQ ltbtri)f, fom meget l)*)^*:

^igt forefomnier, faa fcebyanligt, at man iffe tænfte )(sCiO, bet

Itpaefenbe beri xiaa ncvrocvrenbe (Stcb. — 10,531 anfeeé fceb^

Danligt for uægte, ba bet er urimeligt, at 9?^efoé'é ^ejle ffgeé

at l)aye ^i)|l til at fommc tii ^rceferncé Sfibe, og bet famme

53eré ft)ncé at maatte forflareé faalebeé 11,520. ^or at for*

fttare 10, 531 i)il ^err ^. )(!aa begge

More magazines by this user
Similar magazines