Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

ct iit)c» at toflc iVm cutc« fra iSouDcn clla

t>c ^Itiitioualc O^cijimcntcr.

^i'c! faabanac juanoc flevc og (love ^ing

(TulDc ^^H'æmicr uDvcttc,

Og at bcttciffc crc m;c, iDcaU cD'cr ugrun/

t)ci?c gormuDuinocV/ \mx \aat)mnc fom !)a»e

gamle Svfavcn^cDcr til 6vuui), iaa KiDcr oé fvc

til (rngclant) og 3vlauD, uDc« at tale omgranl*^

vig, |)oIIani) og @ycrrig, fom l)aH imiUxU

^ugclanD.

3Dcv fc^ttcé iffc alene af parlamentet, og

af mange an^re pnUvU ^]3crfouer (for ^icrltgfjeD

til Dcrcé gæbrcnelauD) mangfoldige frore oø

fmaa @ummer aarligen uD, fom 'iJ.H'æmicr for

(\t beforDre^ommercen og?[}?aaufacturer, SCger^

t)i}rfelfcn og anbre 93it)en|labcr, men man reifer

tcm og til ^iminbelfcr ^re-^t^ttcr op: ^an

gaaer faa \>\t)t mcD Diife Opmuatriugcr, af

inan fætter $ra?mier ^^m, f)oo fom fan gi^re

t>et

More magazines by this user
Similar magazines