Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

tierfor ft^ 09 deller alDrig \)arfommcn3

o(j pt)mp9cligcn noB fan freniicgge Dife

Sanfer.

Dg

\m'(Dc man faa , mcD af t>enne

fSefienDclfe og ^Dmi^aclfe, bære oi>cr meD

mig/ fom jeg tpEfcé niau noE maatte,

naar man faae ti[ 3nrcntioncn/ og til Det

lille 2pé/ fom jeg [)ar ^a\)t at (?n\)c \)cD/

faa ^a^De jeg Det vf)icrte og torDe fige, at

Difle Sanfer , faa ufiilDfomne fom De og

ere, flrulDe alligcv^d i fin ?iD iiDvcttc Det^

tom t)i nu ^olDe for ugievligt.

3Efe at jeg troer, at Dif]c ^anFcr i

»9 for ftg felo (TuIDe giore Det, men \)eD

Det, at EpnDigere og (lorre S3^anD, meD

mere 3nDfigtcr maattc op\?ceffeé til at

o\>ertænfe og jfcitje om DijTe faa faare.

Ife^ie 03 \?i9tige '^ing : jOg fce ! Det er alt

mir

More magazines by this user
Similar magazines