Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

24 C>;pu\ I.

^c qcsH for en eiufK %\)1 15, ^ufcn^c oucer

©dJ>, og faaban for aaDre Sing i iitrodig

§D?flat)f / men alf Dette giorbc Dem iffc fattige,

t)er »ar Derfor licjc mancje ^^cnge i £anDet og i

^irculationcn: 5D?en Da De loDe fig Ipfic efter

flUe fremmeDe ling, fom \?are uDcit for Dere^

»g)erreDømme, efter 2trabi|le og gnDianjTc^Barc

eq 3(rbeiDe, fan uar Det fnart bcjlilt meD Dem,

fna falDt?3rifen afSorDene, pengene bletje rare,

og i)Htc mægtige ^eiferDom gif o»er gnDc »eb

ODerbaaDigl^eD, f^rcuD Det ftauDc tabt noge»

goD 3orD.

Serfor l^ar affe Dtiger og ^epubliq^er faa*

tmt et t)aaget Øk oDer fremmeDe ^arerig 3"^

fm-fel; ©erfor ere aift £anDe fulDe af^roS)i6ii

tioner og tolD^-gor^aiclfer; 43g Derfor ^ar

©enueferne enDnn for nogle 2iar fiDen, faa ini*

feltgen inDjIrentet ^}5oreeIain^ ^rngen ^oé (ig,

at Oi?erDaaDigf)eD ilfe mMk h\m Dem til en

@narc: ^en nf nlfe, faa torDe ^oIleenDerue

enDnu Ⱦic De (t(UTua'rmc|lc, Der, miDt i al

£)»erPoDigr;eD, nllerbcf] og længjl ^ar eonfer^je*

ret Den gamle tart>eligl)eDj 3eg glarDer mig ih'D

enDuu

More magazines by this user
Similar magazines