Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

(Dm (Dv^l^trt^^tJfJ^^. 25

cnt)iui at fcc a\ Sp\ilU\\\t)\l @Fip|jcr i fiti oammcf-

t>ihy$ ^ii'oit/ 00 cu ^ram, fom i?i fane fra i;cm.

^OiCii nt incjctt maa pac longere mcD mittc

5:aii!cr, ciiD jeg qaaa incb i)cm fc(», faa iiiaa

jeg bcFicnbe, aC jeg derfor iFfe er af bercé 3}?e«

ning, fom tpcfeé at et £aui) inoe« an^re ^ing

f!ult>e bniae, euD be fom be ^ar F)oé fig fcli^:

gor Da maatte ^ctte^ant), fom tænfte faa, i

tn min^l]e i^ære et (Eaiiaan, og tiog taMiFtcSa^

lomon iFfe faa.

gorbp&e @nt) at t)orOberbaat)jgbeb noocn

lit) fPulDe gaae faa \>\\)tf og Der forberoclige

*()anbel yare faa lo-'uge uet), at t)i, af gri)gt

for ^?angel paa ^røb, jlulbe blite rebuccret til

faaDau eit forffra'ff dig gvtremitet, at ui iFfe

mere torbc m)H auDrc £ani)eé grugter ! Det

f!ul^eDtTr^atgiørc baabc©eg( og^larer, ho.at)t

kompas og 3^ocr mipttig i ^cvDen/ imt iir.ob

«ne @ut)5 5lffigter mcb ^:SevDc«. @ui)

More magazines by this user
Similar magazines