Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

26 ,

Capit.

I.

6ut) 5ar iffe gifet et £anD og et gol! alf

t)et ter cv i ^evDcu, men latjct i)ct faa, rtt t)et

ene \i\n tiene Det anbct; Ocj Dertil git)et Dem

:$?raft 03 @fiønfoml)eD til at Dijerregne og for#

flaac, f)J?aD 09 ^»ov meget Der er Dem gaijnlig

at laDe fomme fra fremmeDc ^anDc.

fel

Jr^an l)av plantet en naturlig £i;|I og £ceng*

i alle g}?enuc)Teré^ierter, efter De 5:ing font

l^an f)ar jTabt, og Den £a?ng|'el, tcenfer jeg, »i

Dg fan fijlgc^ men fornuftcligcn : ^a\\ glæDer

fig felo i alle fine vT^ccuDevc 6ierninger, og i alt

Det fom l)an f;ar \l:ahtf og faa maa Di giørc

meD, men fom De ^iife.

5D?en for at fomme igien til OKrDaaDig^

l^cD, faa jiger jeg:

5lt naar t)

More magazines by this user
Similar magazines