Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

30 €apit I.

3cG tpffeé rtt »orc '•^JrDDuctcr mnattc tiU

ftt)|l iffc mere forflaac for oé, cnb be 3lmcricanu

jlc(!3ulu D(j @x)l» 35icr9e forjlaae for ©panterne.

;0(j ]^at)be t)i £ipcr paa al t)en frcmmc&e

:^ram 03 forarbcibcDc ?Gare, fom aarligen for,:*

mer int) til oé , oij 55erepin9cr }^aa a(Ic De

iJJengc fom ganer uD for Det, til foliant) og tit

^pDjTlanD, til (^ngelanb o»j tUgranfrig k. fom

eu tribut 09 Ofat for uor £)i[)erDaaDigl;eD 03

^eHi;)], for »or g^rfecl^é^eD 09 Daarlig^cD,

jeg er Dié paa, at \aa græijclig fom Dijje Dvegi-

(lere (!nlDc wxc at fee pna , faa npttig en (Sffect

»ilDc Det gi^ørc i ^yer en fanD ^^^atriot.

@cer Fierejle gompatrioterl £egger Dette

fammeu, om'»eicr ug unDerføger i}U paa alle

De janter fom 3 fim fan, og feer om 3, af

-ODerDaaDigl)eDé UDretning, fau faae noget an*

Det gacit uD, enD txt en IcrrD (f ngeI|T '»patriot

l)arfaact, nemlig: 3lt longere ^^re uDir(?Kc

at inD)Trarnfe UnDerDanerneé ^DiH'rDaaDigheD ,

faa fremt UnDerDanerneéOccrDaaDigljeD iffe (!al

imth itongen^ 5!}?agt.

Si;ffer

More magazines by this user
Similar magazines