Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Om >^:)ift&i iiifjci- i 2(rbct&c. 43

. , - ^_^-_^_—__

£fli) OiJ i;u|"c l)\.H^rbaii ^ct er nanct (gnae*

latib, mci'^cné ^c 5lfmti(re ©ilfc -Stoffer imve

tiilaDrc at fore iut) i (^nqclaiii) : ^a?\)cnie

9ingc til vriolii:^!!^, til gfanbcru og til grauF^

ril), fna at vf)ufcnc i l^dc (Ba^cr i ©pittle*

ficlt) tlobc Dt)c, indtil Diijc (5ilfe^©to{|cr Ble

l>c forbubne at fore inD; 3a, lab 0^ fun

iffe glemme I^Dorbaii t)ct er (laaet o fcl»;

©et ^ar l)c^^et fer og for 72. Slnr fibea, ocj

^et i en finigelici govorbiuufj, nt ^I^arene i

tjorc @ilFe'>D?anufi»ctur'^Bcrfer cre nu liae

faa gobe, ot] ligefaa bil(i(] ^rii^j, fom anDre

(gta'ber, o«j Dog erc be gaaeu til 6rlm^e.

3eg fan nyf jlille mig nx ^ciabeu '^whf

Denbiiiger for mob Di([e ^aufer, og jeg er

»gfaa ganjTe »illig og af ^iertet bereb til at

aftlaac fra mine laiiler, bcrfom mau fører

liljlreFfeligc ^uerbeuiiéttinger meb fig.

CD?en berfom mnti intet anM f^at at (1*

gc, enD at (kompagniet ba nmuelig fan hc*

flaac, eg forbi man figer bet, og (iger bet

faa tit og faa brifiig, faa (Tal bet t^ærc lége^

fom

More magazines by this user
Similar magazines