Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

46 C^pit. 3-

er , fevcnt) t^ct pualcr onDve og miutw ^cr^

fer af fig/

eiUcn i ^iøbcn^ni^« dier i 3i)(Iant),

i Sp^"/ ^ ^oljlccn t'IIcr paa ^orn!)oIm re.

l^oor ^Diatcricu a* ({t |tuDe.

3cg fan nof troe, at Mtc ^txt i)e^u*

aotct fan blu^e til i man^e Xti)cr, men aU

trig at 5lrbci^ct fan fonime til ^cn gnlD^

fommcnbci) og civile ^H*iié, fom Det hin^t.,

ffiveat) mange fortier faaDanne fmaa Verfer op

for fig fel», ligefom Det gaaer til i ^olIanD^

i (gngelanD og anDre @tæDer.

£)g jeg jTal uuDre om ^ngelanD, fom

nn gior faaDan Dcilig og Ijerlig ^teen^Xoi

felt), og i faabau iS?onflfolDig&vt), at Ijan fpl#

t)er alle ^crbené (fnbcr mcD Det, j)»or Det er

tillaDt at fore iuD, om l)nn, figer jeg, iffc

fnarlig flal fovbpDe ei)inefi|T ^]Jorcelainé S$rujj

^oé fig.

gnbelig, anlangenDc iStonopolia, Dem

^Hb befare oé flere fra! lluDer boai) ^)3retert

9a

^ilfoi* ^^'^

'^fl monne t>a'rc: gor, De crc

More magazines by this user
Similar magazines