Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

(Lapit, 5. ic. 57

I 1 H ill »IIP— I II IM

5. Capitel.

Dm ^Sefortringcv til Slvbeibe.

'^'0='9* KG

l)av hinbet, ^Dortd SlvbciDc Ht)t'

ter, og ^i)ov»cb Sli'bcibe ()ini)i'cé, faa (Tulbc

jeg mi tifc, &i)0VKD 2(rbciDc bcfovbvc^:

^ett font benne SSeforbring gaaev i bef

tienbclige, 09 jeg allerebc l)ai* talt om rtt)j!i!lige

©tpifev of ten før, faa taler jeg nu fuu om

itogle i ©oirbeleéJjcb, og \>i\ttig«

pe 5[rbeibe for et £aub, fom et 2attb feli? for-

jfflffer raae COiatevie til, og fom i adeSiber fan

mx^ til I;j)er ^:S^({vM ^rug eg SRytte,

Og t)a nu SRorge f^jrp for|!a|ter 3crn, og

faabt^n en -SO^angfolbig^eb af3^rn, faa ttvnfer

i^Q,

di M er beunc raae 9}?aterie, fom J:)(invit'

© 5

marf

More magazines by this user
Similar magazines