Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

fortale.

^^cvn bringer int): 3a \mb \)il \}i fi^e

om gcimlc ^liiDc ( foiu ^3i fa(lc paa øcv.

t)cn cc\ paa ^^iCDDincjcrnc) om ^c, naar

t^c cvc giorDc til ^apiir , brinc^c ^oU

UuiD Soufcc ©iilD inD om Siarct.

©ec ! €ompotrtotcr , oc^ Femmer

t)Cttc i()U , naar 3 Iccfc i ^ij]e ^BlaDC/

om ©om, om ^er.nejicrc, om Ciiiuc,

C9 faaOaune Siiicj , fom fimDc fpnciJ

for fmaa / til at giorc faa mcc\ct af:

JBctcrnFer,- ar Der er fim fmaa JJilDer,

fom man bcf)0\)cr at jloppc ti(, eller leDe

afficcé, for at iit)torre SronDcn ; Dg

licicfom mancje fmaa vint^enDc Q5(r(D og

^ilDcr formere [)c(c 55æffe og ©trom-/

mc / fl'orc €føe og glot^er / faa iMlDe

og mange faaDannc fmaa oeconomiiTc

58egi)nDclfcr omfiDcr giore Det , at in

iEEe alcue fe(\) (fulDe ^av>e cg gie^rc iuH*e

egne

More magazines by this user
Similar magazines