Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

(Dfii Bcfor^l•l^t^cr til 2itbtit>c. 65

^i \)a\K, )lllI^c jco tro, og faa \m.]U

Jccr i i^orc 2aiiDc, at ui fcio f^n^c (ln;gc vore

^i hacc 2:icrC''5lcfi-@faffc i t)or( eget

£a^^, fom ^oiicvuDevnc maa I;i'ntc i jT^ovge,

og kortere til ^ctcvéborg efter @t)ine * Q35V(ler'

ne euD ^oIla;u^cn^e, fom enDnu befale $)u*

funb^'^olt) af Dem, og cuDoa laH \>\ ^icre;

,^o(le fommc fva|)ollatti): ^iger^n'^Dve, mene

S

iffe, at tjife golf \M ha^c ont ueb at tro

Mtcl ^iere^-^cfie fom blinDe ^eunefler giøve

i^olIauD, i)eiH unbfec t)i o^ tffe »eb, at laDe

fomme fva vf)oLfani): 3cg U)\Mf om oi irfc

t)ilDe giorc bem for auDet, faa mMU Di giore

^em fov ©faiii ©fplt).

^el uu5f!i)i&ev jeg l^oer ten ?l[)?anb , fom

er «ø& til at labc t>em fommc, naar i)Cin iffe

i^eeJ) f)t?or ^an jlal faae bem i \\i egct^ant); 93?fU

imiMevtib er bet jo bog »el at hdlaqc, at \iW

tanue fmaae $:ing, fom ingen ^unfi er i, ifU

More magazines by this user
Similar magazines