Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

6% Cijptt. 5.

Dø (Søm, ^vabf|)ibt)c og ^ini)uc^'55efIao K.

leDDic;c gnt)c ocj glajlcgocbcvc, @))iii - DvoFfc

cg @aru'^15iuDci' 2c. faa (i)ffcé jeg nt jeg er

tt'mmclig iné paa, at benne »g^anDel t)uer in^

Ut; Og uflav t)i fom ia^c §.aai og SlgurFer

og ^Vnue'^].^ofer i Eanbet, latc fomme ©iiiir*

;^aal/ og fplteDe Slguvfcv, jlaarnc ^ennc og

tt)e&afFer fra JDollanb, faa tænfer jeg, a( jeg

er ganjTe uié \^iUf ^^ ^^^^ ^"^'^ llt'^ i^t^t.

(Seer j^vøtrc! 2)ctte ev t>a om t)c vaac

?i}?aterier, fom jeg ftujTer at »i fe!D l^aue i

£ant)et, og fom u frem for alle ^ing, (lulle

fec at legge ^int) ^aa for at forarbeiDe; £eg=

ger nu t)e raac §D?aterier til, fom ji'g ^at

lat)t ubc, faa er jeg oié \}aa, at 3

jTal faae

en l^oben flere; Og bommer faa, om »i iffe

florlige» forfomme at giore t)orej?eget 5U'beit)e.

Svømmer, efter alt t)et fom jeg l^ar t)ii(l,

at anbtc 2anH gior, lj)Oilfeu @faDe Det iFfe

er for ^ele £anl)et, at vi, ilU alene iFFe oil

larre at giore

More magazines by this user
Similar magazines