Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

5S)}an i?u(t5e tcetiFe, ot mat intet «n«

Det viilDe ^iuDre Mffe ©Fviftcré 8eb, faa

t)iK)e Dette t-eere nof , at tiereé 3^aboet iP«

fe nici) t)ct famme flfiilDe fee Dercé §ei(:

SDJm ^ci, Dette i!fe [)ellci: : Q3iDe m^

fige De, \)ore "D^aboeré ^eil, vm fan t)CECt

\)i6 paa , at De VMDe \)oveé meD; Sil meD,-

faa ec Det ^cller ifte ncer faa farligt, at

gvemmeDe iMDe i^ore §ei(, fom fel\) at

tfljre ui)iDenDe om Dem,

Oi Derfor gi^e De og Dijfe patrioter

8o\) at (f ri^e , og bojrc o^ev meD alle DereS

§rif)eDer.

D! bcererDa, jegbeDcr, ogfaa om

mcb Dijfe S5laDe, og laDer Dem ^av>e fit

8eb [;oé o^ , ligcfom [)oé Dem : 3cg jf af

tffe felge Dcrei5 ^rif^cDé Spor, men fun

»pfoge Deveø ©anD^eD* Q3cie.

More magazines by this user
Similar magazines