Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Sottalt.

?Safrcv D^er, og fommcr i^U; ctt ti

al(evbc|lc ^DIcnncfFci; cvc Dog tm ^in>

nej?cr.

gorEaftev if fe t)ct©ot)c fot DecDnDe;

QRcn tceiiEcr ,

[)V>ou megen klinte 09 »f)cpre/

^\)ov mcgcu 2l\)ncr og ©tcaac at jtaffel^

58onDe niaa tage mcD fig i Soen , fot at

faae liDt tccnt ^orn paa Sofcet.

^ovrøvneé iffc o^er ©an&^e&en, fot^

bi Den er ubehagelig at ^ore, Den ©lunD

Den Cl' npttig at t)iDc : ^i m-cDeé jo f)\)er^

fen paa ©peilmageven ellec paa ©peilet,

forDi Dett>ifcc 0^ Det, fom aiiDve Dog hn

fee /itien ece glaDe \)eD at m f)a\>e ctøpeif/

l^\)ovi t)i fan fee, l;\)aD Dcv vant;elDei: oé*

Sroet

More magazines by this user
Similar magazines