Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

a C^ptt. I.

ht j!ult)e, \xUn at lm\)c t>iffe §D?ctaiUT , fun^

t)c i)fl?i'c Uge mcegttg og lige h;ffalig.

^n er i (J^ina Fanj!ec ent>nu iffc flere

^enge, cnb Der »ar for 300. 5lar fibcn xdu-

ropa, og f)^\\U\i gr^ifclig 5D?agt ^ar iffe De(^

te O^ige alligevel.

Cl9?cn Da nu be flcfie £anbe i ^erben, ef^

ter 6aD^ alJJifc 3nbrcnr;ng, baabe tr(pnge til

j^inaabeu, og h)\Ki Dcb l'inanDen, faa ?)ar

6nb (il ^ctfelfe for ^ml)d og 55anbd gi»et

$9?eune|Tene bi([c ?D?e(alIer, og meb ^e(aUer*

ne faaban cu ot)crccn|Icmmenbe 2lgt og 2€re

for bem , at intet ^\>ll hn foragte bent , men

iJlle golf ^a»e alle linq og ffg felo til fal^

for bem.

5rltfaa er bu $enge, ©ølu og ^ntb Ble/

»rn l^øij] nobDeubig og npttig for allel^aanbe

^AHblenbe og frigenbc Sol! i ^erben.

CKert fpørge Di nu, om ber iffe og fan

vcere for mange eller for faa ^eiige i et £anb?

More magazines by this user
Similar magazines