Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

^ApiL I.

linder, og nit i)ct bcv n o»eiv ^^^ ^^^^^ P«<

©cv^a« 5av man i ^ngellnnb u&reqnet

5t>Dr maiiøc ^cngc ^ev DirFdigcn t)ar i ^ir^

culotionen f ocj IE)»oi' nrnnge ter egentligcn bur^

f)c »æve: ^Og ^a mon ^ar mta^U at Der »ar

en J^oUn ficvc eni) Der buvbe mxc, faa |)ai:

maa gitet MH O^rfTut) of $cnge ^Fpl&

for, at {)et »ar Dem, fom giorDe $oneté^

SD?ii)krne faa t)t;re l)o^ Dem.

^3/ (^^^ ^^/ ^^^ t)Ovc $cnge nu alfercbc

faa mange, at t>e gi^rc »orc 2cDnet^'5D?iD(nv

Strbdi) og ^axi t>\)XCr faa J>c Mi»e oé til

^ittDringer i »or ^ommerce, \)Mt} (!Hlt>€ Der

lbli»e af, om :^ongcn af (gngcllaub bragte faa

mange ^cnge inD i 2anDct , at l^an betalte

SRationeng 6ielt), faa at 17. Infcu^c 50ifnn^

per ent>nn fif ^m 27.

More magazines by this user
Similar magazines