Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

t Capit, I.

5!)?en Da tji nu l^ar fcct/ nt »i, »cD faa

^axii

t>i eocutligcn j!al tJcnDc oé , f^veub »i fnac

unDcrfugt , om bet og er fant)t , at mange

^engc fovr^^ie ^avcncé ^viié? faa maa jeg

figc , at t)cv cve nogle fom negtc Det ia

totum.

(i.) @Jg^ ^^ : 5{t ^areueé $rii^ ^cnget

«kne af ^avencé ?D?ængDe cllev 5[)?angel, og

iffe af manac cUer faa ^engc : ^anDet^ fige

Uf flulDe bliDc Dprt, om Det t)ar vart, og

^Delpcne got ^i^b, om De oare faa almin«

Delige fom 6raa(lcne.

9f^u Dette oil jeg i uiffe 5DiaaDci* gierne

laDe jlaa oeD fit ^^rD: 3^g tilflaar, at ^a-

ve nof hwi blii)e Dprc uDen at mange ^^engc

jujl (!al giøre Det, men Derfor gier mange

%knge Doi) dårene og Di)re : 3eg fan nof røre

mine SoDDer uDen at gaae, men Dog fan jeii

iffe gaae uDen at vore mine goDDer: ivioben«

l;avn ^ar iffe CD?angel ^aa £eoneté'5i}?iDler,

men

More magazines by this user
Similar magazines