Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

. I«t)c

i8 €apit. I.

Hxc fømne i ©rculationen ? gov, dbrig fan

jeg tvoe/ at t)et ^av fm^t lirnge paa,

^ct er uforflaaeliot for mio , at rige 5D?en'

ite|!er j!«lDe gaae l(^nge bag ^loi^en , uben at

fig Deve^ 5lv0cii) t>el betale, og bet alene

vilbe jo gioi'c £eoueté*^iDkvne t)9re.

(Jnten maa be l^aije l^act en magel3i> 53o^

Htie, fom ^av ^olDct ^DieuncjTene til 5lgcvDi)vf^

ningen , eller ^H'ugeneé ?9?angfolbigl^ei) maa

l^afiig l[)ai>c taget af; Og bet er M, jeg troer

i)e ^ar : 3cg troer (\t bereé ^}3engc ]^a»e l^a*

(lig minb(!et fig for al ben |)Del:e, fom be fif

fra ©ieilien, faa vel fom for anbve Xing fra

anbre ©tc^ber.

(^eer, allerfierefte 55robre! »ibcre Un m

RU iffe gaae meb mine 'S:anferj Xillaber ber*

for (\t jeg flutter

:

©erfom mange ^enge optornbe mange £i)^

(ler (fom Di fee t)ttf ci\\> og i (Salomon) oø

mange £9(ler vttre fig i Ooevbaabig^eb , og

Ooer'

More magazines by this user
Similar magazines