Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

4

C^pit. I.

. S!D?ig tpffc^ aa ?D?cn«cf!cv,

(om ligge iitmUl>c i UvMt.

tn-t) De mangfolDige Btt 3ovDci:

5ø?ig ti;Hc^ tcx l^^vcé en S^Iagcn fra ^\)h

knt) o»ev alle bevcé mange ^iger ,

fom aarlige«

gaaet til ^ifbcnbami, og mere, mener jeg;

vilt)e Der ^2Xti i $,\tU\\^cmf om De iffe \if loi>

at gaae: gor, fan ingen flore @tæDer i ^er#

ten, iHe^aril og €on|]antinopel, t!fe STmfier^'

Dam og S5erlin fournere eUer completere (ig fel»r

Dg2onDon i!fe fomme uD unDer 5.tufenDes5}?en'

n^jfer aarlig fra £anDct, faa mlDe Det »el ^eller

iffc mxc giorligt, Cit forbpDc SpDe^^iger (^t

fomme til ;^iøben5aDn.

geg føneé og, (\t De mangfolDigeSJeeruter,

fom faa bepanDig forc^ inD i De bejle grcDé ^i^

Der, t>iDne om ?9^angel i(>a(i ^enne)Ter ^oé oé:

SanDet Jielper fnn liDet til at recrutere 2(rmcen;

$Det t>ar feli) faaDan en ?0?angel, (\t alDrig faa*

fnart løber Der en^SjanD til ct^^egiment, førenD

2Regiment(lri\)ercn,

^crremanDen og ^roprie^

tairen er efter fiam og rappellerer ^am.

More magazines by this user
Similar magazines