Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Om ZiQn til titrtti^e P^nge. 23

(6.) Dtnav iii«ngc fccac mange ^citgc i

£i^^^c(^ upttigc 5Wauufacruvi:r og ^ni)xtU

ninocr.

(7.) S^flar llore £o«crin' fan fomlcé t eu

(8.) ^anv flove ^olfccfer fan tnbfamleS

for vubliqije 3«»^vc(nmgcr,

(9.) .^aar t)c flfcjle ©(cvDBoer^ ^iljlanl)

00 (£•ftevIa^cn|!ab cv anfcclig, og ingen 6icH).

(lo.) SRaar 5^mmmcve og anDve iFfe hu

l^øiH* lang ^vcMt

(II.) 9^aav i)cr er meget @ølo og @ul&

< gdcc^ Mc: 3^fe ^orcelain^Stav , iffe

©rcfciiev, ^ombaB^ og g[u^'a:)aafev , iffe

frcmmcb (33laé, (Steen og etaal doilkx^ og

45ren'i^inge, for Det er fuu et Segn til, at

t)cv f)av mut ^enge i ^ufet.

e 5

(12.)

More magazines by this user
Similar magazines