Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

4« €Aptt, 4*

Og 5t)ab i!al i)i ba giørc? @Fal »i flaae

til SloHg^eD, UH M gaae fom t)e( fart,

0(j git)e alle t)ore ^ommevce 9fli»akr mq ten*

we gorbeel o^ec o^? @?al t)i troe, nt »i frrm

for alle (Statcv i ^Ocrbeti ere un^erFa(! faatiaa

cri lllt)ffe oa (gficbne, at i>t iffe fart 5ott>e

53vii^ mcb nocjeu? gllef (!al i)i fccnfe, at el

Sviget Udpant) cv et ^erF, fom gaaer af (tg

(eli) , og fom enten ingen ^ilfi;n bcl^øioeiv

cUev ingen gorbcbving et* unberfafiet ? 3Ret

5ew 0^ @Ub!

?D?en fom bette ^erF er et ^erf for mig,

fom 5Diøllen i ^crbp, ber l^ar 26. ^ufenbc

586. ^oiul, fom ingen fan tænFe til at finbe

Tpaa, eller faae fat i (^ang , uben I)rtn for(l

ficnber ^'v raften af \)\>(xt et ^hil i fær , og

«llc^ bere^ ^j^irhiinger paa l>inanbcn, cg »ecb

faa at brage grictioncrnc fra, faa tcenfer jeg

|)eller iffe at ramme flanen til faa port et

58er! , nemlig : ^v^orlcbeé t)i (Tulbe l^olbc

fpriii meb anbre 2anbe i forarbeibebe 53are.

!S

More magazines by this user
Similar magazines