Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

» i

. ^ ' III«

> Il i» ' r , ^ .

3eG jlal derfor fim c^mc , \om ^h^^oxU

inngcrcn, t>iT {)ai' et gainmdt :^uvt liggenDc

(ov fig, cg faiur faa fra flt)|!illj(3e gamle cr^

favne og berømte ©øcmaMit) nogle cenflemmeu*

t)c journaler og (Efterretninger, l^t)oraf l^ati

feer, at t)et gamle ^ort l^ar en ^okn geil:

S^er er ^re&en og ha er £cengben iffe ref

(ifiagt; Der er ©trcfningen og t)er er 50?i5^

Vii^ningen iffe rigtig; Der bkr ©tr^^mmene

(inberlebe^, og tier er en 6runv) cg en S5Iin-

^e reent ubelabt : Og bcrpaa gaaer l^an til

^t giøre et npt ^ort, og legger faa aKe t)iffe

Sing af efter biffe 3o»vnalcr ; OijerlabcnDc

t t)ette ^ort l^ar finOvig^

tig^eD.

^eer, fierejle QSrsbre! til 3

give mig

,Joi) til bet famme, faa gitrer jeg faa pbm^^fleligen

(\t prø\)e , om i^fe fBafié til hmm

^kn fif \>(?re benne;

(i.) 5(t ^x fremmer (! 09 fot

More magazines by this user
Similar magazines