Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

44

€apit' 4.

^ot I;Dor S[)?cnnc|!ene h\m manqtf \>tt

fnac; 0(; bcr t)il ^cn ene ^eHcv arbeit)e cnD

tita fln^cu, for at faae jtn Unt)crl^o(t)niiig;

Oa J»or Den ene t)il ^cKcr nvDeiDe enD ben

nnDen, Der nuia og gliftigl^eben jlige, og ^iv

vene Dlioe flere; Og ^t)or glitfig^eben piger

og havene Mitje Pere, Der maa jo og enDe^

lig 5liDe gut ^i^D.

(SaaDnn er jeg Bcflprfet til at tcenU, af

følgeaDe (?rem|?Ier: »|^»or er Der flere -9}ienne*

f!er enD i ^^ma, i ^olIanD og i ©c^mei^,

og f)x>dic er g(ittigf)cDcn og 2art?cligf)cDea

fiørre; Og IS)uor er 53arene flere og bcDre

;Kteb enD Der.

5f!tfaa er Drf alt om 50?eHne|!er at qmt,

max £oDene ellert ere rigtige: §Oienne|Tene er

Det fi^rfle og Det fiDjIe ©tptfe af et £anD$

^elfæiD; Det er t)eD Dem at Slgre og ^nge

blroe giort frugtbare; 5(t giperier blu^c fort«

fatte; 5(t q3roDuctcr blive bragte til^eie; %t

53aie blioe forarbciDeDe ; 5(t Ofibe og ^ufe

h\\H bpøte; i^t (Eommcrcea hlmx Drc»en;2[t

S\ia'

More magazines by this user
Similar magazines