Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

(!>m ^øt 'AtVb. 4^

kroifr ; -Og n( £ant)e og SXIgcv Ui»e foiv

O! |TllI^e t)i ba iFfe engnn^ fee af faac

tn ^lan, ^DorlcDcs^ t)i fclu Funbc lecnifcve t)0/

re geijorbctu 9fiCijimcnfcr mcD .%tionak! (gi*

ler tmxU \>i at Det er unuulig? 3eø er phnt)*

get 00 prøuet nof, fi)r it'fe at j^aue l^øiere

?aufcr om miB fcb, enb jeg Bør/ men man

forlabe mia, at jeg ifFe fan t^nfe faa.

5)erefter (jielber M om , a( føre 8D?en^

i«e(!cne ret an: gor elleve jTulbe et £ani) mci)

5. ?D?iUioner S[)?ennc(!er Mre minDre tient eni)

tt antiet meb 3.; brugte Un, fom l^ar 5.,

pne golf til at giøre Oi^rbaaMg^ebé ^aam,

|)an jTulbe t)ijl femme til fort meb ben fom

l^ar 3., naar be Blo^e Brugte til Slgerbi^r^

fflfe, og til at forjTnffe be ting, fom &oer

5!0?aub nøbtjenbeligen Bcl)ot)ebe.

Ser er en ?:ib, i l^uiffen et golf for

tilia fan Begi;nbc at avBcibe ^^aa J^iffe ting,

9(

More magazines by this user
Similar magazines