Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

4^ (Trtpit. 4.

pg M tXf nnav golfet ent)nu ^ faa tpnDt,

(;t fjottene ligge ut)pvFti)e, at ntan cuDnu if^

ft giøv fine egne ^&i)ii(!e 9fJøt)t)ent)ig6et)cr/ ø|

fovar5nt)er jiae egne xmi ®atericr.

£)g Tommer M 5^r tilpa^, fom jeg ir)f*

h$f faa be((^nfi'r: ^i ^au 6i. ^nlDfmetDe

i^iøUn^am, og !n» I4.5laakr'6mct)^e oj

8. 2f^agel^@met)t)e: ^i ^ar ^at)t 36. lOæme i

SiøK'nlfiatjn, nu fun 22., og fnnt)e 5aK,jeg

tør iffc jige , ]^»or mange 100, ^i JatJ^t

for 29. 2(ar ftt)en 4. @fit>e mere i :^iøbca*

^Mn itib nn: (?r Ut ilUf fom jeg 5nr fagt

tt anbet @tet)ø, at Hgefom t)i fcglc frem t

nogle @tpfFer, faa fegle tJi agtvr nt) igkn i

(wt)i:e: 3eg beter t)a faa t)iertcligen atUtcerif

U, mx iffe i)e »igtigfle og npttigjle ^aant) 1/

teringer j!ultc gaae for tr mintnre upitige.

(2O @aa maafte Dt føctc nt bringe aHf

te 2et)nct^'9}?iMer; fbm I)øre til tr srrbeitru*

te^ oomgicngeligc .%t)tørftigt)et) og Unt^er*-

|)plt)«jna/ lil [aa Ia»

More magazines by this user
Similar magazines